23-11-2012

Da regionsrådet onsdag bevilgede godt 1,4 mio. kroner fra Region Midtjyllands kulturpulje til 12 kulturprojekter, var det samtidig sidste gang på denne side af 2017, at der blev givet tilskud fra puljen.

Det har hidtil været muligt at søge tilskud fra Region Midtjyllands såkaldte kulturpulje to gange om året. Det er det ikke mere. I forbindelse med Region Midtjyllands økonomiske engagement i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017, lukkes kulturpuljen i perioden 2013-2017. Det sker ud fra den betragtning, at det regionale kulturhovedstadsprojekt i høj grad medvirker til at realisere den politik, regionen har på kulturområdet.
Regionen har stadig otte mio. kroner årligt til at arbejde strategisk med kultur med fokus på tværregional udvikling samt internationalt samarbejde og netværk. Det er dog midler, som ikke kan søges.

Støtte til Aarhus 2017
Region Midtjylland har gennem de seneste fire år aktivt støttet arbejdet med Aarhus’ 2017-kandidatur, herunder bidraget til ansøgningen og kommunernes opbakning til projektet. Den 24. august 2011 vedtog regionsrådet en hensigtserklæring om tilskud til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 på i alt 55 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. fra kulturmidlerne og 35 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne.

Mindst 150 projekter støttet
Siden 2007 har flere end 150 projekter modtaget støtte fra kulturpuljen. Typisk er der på årsbasis blevet uddelt godt to mio. kroner. Sidste uddeling skete i forbindelse med regionsrådets møde den 21. november 2012.Flere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700 / 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.