02-11-2012Som led i en ny satsning på cirkulær økonomi inviterer Region Midtjylland virksomheder, politikere og innovationsinteresserede til konference. Det foregår i Horsens den 29. november, hvor man kan høre om grønne forretningsmodeller og få inspiration til selv at komme i gang.

Kan det betale sig?
Det er det første spørgsmål, som virksomhedsledere stiller i forbindelse med grønne løsninger.
Og YES, det kan sagtens lade sig gøre at skabe vækst og tjene penge, samtidig med at man tager udstrakte hensyn til ressourcer og miljø.
Det er hovedbudskabet på Region Midtjyllands heldagskonference Rethink Business, som finder sted i Horsens 29. november.
EU's klimakommissær Connie Hedegaard indleder konferencen, og derefter vil deltagerne stifte bekendtskab med tankegangen om cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller og høre om, hvad regeringen har af planer i forhold til at omgås vores allesammens ressourcer fremover og forebygge, at vores vækst skaber stigende mængder af affald.

Andres erfaringer
Men der er også indlæg fra erhvervsledere, som allerede har fået grønne fingre, og som har lovet at dele ud af deres erfaringer.
Det er eksempelvis firmaet Excellent Systems, der producerer gulvbelægning i Mørke, vestjyske Troldtekt A/S, der laver lydabsorberende materialer til lofter og vægge, Formfiber Denmark i Galten, der omskaber affald til nye produkter samt pumpekoncernen Grundfos.
Endelig vil flere oplægsholdere beskæftige sig med, hvordan nye virksomheder kan gøres mere bæredygtige ved at tage hele deres forretningsmodel op til revision og tænke den ind i et meget større industrielt økosystem.

Starthjælp
For virksomhederne i Region Midtjylland er der hjælp at hente i det regionale Rethink Business-projekt, som er rettet mod 40 virksomheder og regionens 19 kommuner. Dette vil direktør Lars Hansson fortælle om.
Midt på eftermiddagen får deltagerne mulighed for at arbejde i en af fem workshops med titlerne ”Industrielle symbioser”, ”Rethink Business tilbyder hjælp”, ”Grøn forretningsudvikling og innovation”, ”Kom i gang!” samt ”Design kan skabe merværdi”.
Konferencens afslutning hedder ”Next step” om perspektiver, virkemidler og indsatsområder, og den er i hænderne på Anders Eldrup, tidligere topchef for Dong Energy og nu formand for netværkssatsningen Copenhagen Cleantech Cluster, som repræsenterer virksomheder og videninstitutioner inden for miljøteknologi.


Se programmet for konferencen, der foregår på
Hotel Opus i Horsens 29. november 8:30 – 16:00.
OBS: Tilmeldingsfrist 13. november.
Flere oplysninger:

Hanne Juel, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1306
hanne.juel@ru.rm.dk

Christian Selmer Fredsø Jensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1305
christian.fredsoe@ru.rm.dk


FAKTA OM
Region Midtjyllands satsning på cirkulær økonomi
Målet med det regionale initiativ "Cradle to Cradle som forretningsudvikling" er at styrke små og mellemstore virksomheders innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Virksomhederne får hjælp til at lægge bæredygtige strategier og udnytte de tilskudsmuligheder, der allerede findes i erhvervsfremmesystemet.
Development Centre, UMT er valgt som operatør for initiativet, der løber 2012-2014.
Læs mere


FAKTA OM
Cirkulær økonomi
I modsætning til den lineære økonomi, som vi bedst kender – den med ”producér, forbrug og smid væk” handler den cirkulære økonomiske forretningsmodel om at redesigne vores produkter, så mindst muligt eller intet går til spilde, når produktet er udtjent og ”dør”. Det, vi smider væk, kan gå tilbage til producenten, eller tilbage i naturen, uden at den tager skade.
Mange af de virksomheder, der har fundet måder at minimere affaldsspildet på, har også fundet nye indtjeningsmuligheder – ofte ved at gøre affald og spildstrømme til en ressource i egen eller andres produktion. Det har skabt mindre affald, mere forretning og større ressourceeffektivitet.
En af udfordringerne er imidlertid organisatoriske systemer, der kan sikre, at materialestrømmene i de nye ressourcekredsløb kører.
Effekterne af den cirkulære økonomiske forretningsmodel gennemgås i et studie "Towards a circular economy" udarbejdet af The Ellen MacArthur Foundation og McKinsey. Studiet vurderer nettogevinsterne ved at omstille til cirkulær økonomi i EU alene til at være 340 til 630 milliarder USD pr. år.