29-11-2012Læs nyheder fra Region Midtjyllands og de 19 kommuners fælles EU-kontor i Bruxelles.