21-11-2012Involvering af børn og voksne spiller en vigtig rolle i flere af de kulturprojekter, som Regionsrådet for Region Midtjylland onsdag valgte at støtte. Det var samtidig sidste gang på denne side af 2017, at der blev uddelt tilskud fra kulturpuljen.

Ved ansøgningsfristens udløb 1. september havde Region Midtjylland modtaget 40 ansøgninger til kulturpuljen, hvoraf 12 onsdag fandt vej gennem regionsrådets nåleøje. De 12 projekter får hver mellem 25.000 og 350.000 kroner i tilskud.

Ud i lokalområderne
Flere af projekterne møder borgerne på nye måder i deres lokalområder. Børnekulturhuset i Aarhus er tovholder på projektet ”Sted+Sans”, der skal styrke lokalkendskab og ejerskab hos børn og unge gennem såkaldte ”sansevandringer” og workshops med professionelle kunstnere. Projektet retter sig mod alle 19 kommuner i Region Midtjylland.
Kulturremisen i Brande har fået tilskud til et forskningsprojekt i tilknytning til projektet ”Kunsten i bevægelse”, der foregår i 18 landsbyer i regionen. Forskningsprojektet
skal dokumentere og formidle processen bag ”Kunsten i bevægelse” og se på, hvordan der skabes ejerskab, netværk, selvforståelse og social kapital i landsbyerne, så erfaringerne fra de 18 landsbyer kan bruges andre steder.
På samme måde skal erfaringerne fra Skive Kommunes projekt ”Rent liv – et dannelsesprojekt med børn og unge” gerne komme de andre kommuner til gode. Projektet skal udvikle modeller for, hvordan børn og unge kan involveres i arbejdet med kultur og være med til at forny det, og indledes med en børne- og ungekonference.
Der står også aktiv deltagelse på programmet med det rullende, musikalske kulturtilbud på Viborgegnen, ”Musikbussen”. Bussen rummer blandt andet indendørs scene og studiefaciliteter, og i de utraditionelle rammer kan borgerne møde levende musik i deres eget nærområde – med fællesskab og tværkulturelt samarbejde som omdrejningspunkt.

På tværs af regionen
Andre projekter ruller ud over hele regionen. ”Det rullende havnearkiv – en bjærgning af havnenes historier” skal indsamle historier fra havnene i Region Midtjylland og skabe et website, der skal fungere som katalog, en guide med ruter og et arkiv for havnehistorierne. Målet er bl.a. at sætte fokus på havnene via poetisk og kunstnerisk formidling og inspirere borgerne til at opleve havnene på nye måder.

På tværs – for børn
”Billederne synger – en opera for børn på museum” er en tværkunstnerisk forestilling, der forener billedkunst, musik og teater og skal vises på 12 museer i Region Midtjylland i 2013. Projektet skal ud over en stor kunstnerisk oplevelse give børn i alderen 6-12 år et værktøj at ”gå til” kunsten med.
Børnene og de unge bliver selv de aktive, når Den Kreative Skole i Silkeborg drager ud i Region Midtjylland og Region Nordjylland med ”The PopUp Festival”, et filmundervisningsprojekt for 5.-8. klassetrin. Projektet vil årligt involvere omkring 1200 elever og lærere.
Endelig er det et tilbud på højt internationalt niveau til regionens unge strygere, når Afiara String Quartet byder på en masterclass i Holstebro og seks koncerter i Region Midtjylland. Op til 32 unge musikere får glæde af masterclass’en, hvis resultater præsenteres i form af en offentlig koncert.

Internationale erfaringer med musik…
Der er andre toner i spil, når Subart vil skabe netværk og kunstnerisk udveksling mellem musikalske subkulturer lokalt, regionalt og internationalt. Projektet skal udvikle unge talenter og deres tilgang til sang, rap og musikproduktion som kunstform og håndværk via den ”gulerod”, der ligger i at få mulighed for at blive set og hørt internationalt.

…teater og museer
KunstCentret Silkeborg Bad har fået tilskud til at holde børneværksteder og workshops for voksne i forbindelse med den internationale, tværæstetiske sanseudstilling ”Theatre in Movement – People and Puppets on Stage”, der skal vise forskellige aspekter af teaterverdenen. Sanseudstillingen afholdes samtidig med Festival of Wonder, Silkeborgs internationale dukketeaterfestival, i 2013, og formålet med projektet er at udbrede ideer og erfaringer til andre professionelle aktører og formidlere fra kunst- og teaterverdenen i Region Midtjylland.
Fusioner, tværfaglighed og nytænkende samarbejder er emnerne, når Organisationen af Danske Museer (ODM) under overskriften ”Museet på tværs” afholder et internationalt, tværfagligt formidlingsseminar i Horsens. Der forventes at deltage op til 300 ansatte fra danske og udenlandske museer i konferencen, som kan medvirke til at styrke midtjyske museers internationale synlighed.

Vidensdeling for hospitalsklovne
Endelig har Teaterhuset Filuren fået tilskud til et undervisnings- og workshopforløb for hospitalsklovne i Midtjylland. Tre amerikanske kapaciteter på området gæster regionens teaterskoler og vil blandt andet undervise i teknikker, der er nye her i landet. Projektet skal ikke blot dygtiggøre hospitalsklovnene, men også fremme vidensdeling og skabe internationale kontakter.

Kulturpuljen lukkes ned
I forbindelse med Region Midtjyllands økonomiske engagement i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 lukkes kulturpuljen ned i perioden frem til 2018. Region Midtjylland råder dog fortsat over en pulje til større strategiske kulturprojekter. Læs mere på www.kultur.rm.dk.

Følgende aktører og projekter har fået støtte fra kulturpuljen i denne omgang:

• Oliver Quast til projektet ”Afiara String Quartet – en masterclass og seks koncerter”, 25.000 kr.
• Organisationen af Danske Museer (ODM) til et internationalt, tværfagligt formidlingsseminar i 2013, 77.000 kr.
• Skive Kommune til ”Rent Liv – et dannelsesprojekt med børn og unge”, 100.000 kr.
• Den Kreative Skole til filmundervisningsprojektet ”The PopUp Festival”, 100.000 kr.
• Projektgruppen Havnevæsenet ved Mette Skriver til projektet ”Det rullende havnearkiv – en bjærgning af havnenes historier”, 201.510 kr.
• Kulturremisen i Brande til et forskningsprojekt om ejerskab og selvforståelse i landdistriktsudvikling i tilknytning til projektet ”Kunsten i bevægelse”, 50.000 kr.
• KunstCentret Silkeborg Bad til afholdelse af workshops i forbindelse med den internationale sanseudstilling ”Theatre in Movement – People and Puppets on Stage” i 2013, 100.000 kr.
• Teaterhuset Filuren til ”Hospitalsklovne”, et undervisnings- og workshopforløb for hospitalsklovne og teaterskoler i Midtjylland, 100.000 kr.
• Operaen i Midten til det tværkunstneriske projekt ”Billederne synger” – en opera for børn på museum, 200.000 kr.
• Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Holstebro Kommuner ved Børnekulturhuset i Aarhus til børne- og ungeprojektet Sted+Sans – sansevandringer og workshops, 350.000 kr.
• Foreningen MusikBussen til ”Musikbussen”, et rullende, musikalsk kulturtilbud, 50.000 kr.
• Subart ved Kurt Lykke Larsen til et internationalt netværk og kunstnerisk udveksling mellem musiske aktiviteter i subkulturer, 50.000 kr.Billedtekst:
Projektet ”Det rullende havnearkiv – en bjærgning af havnenes historier” skal blandt andet inspirere borgerne til at opleve havnene på nye måder. Siloanlægget "De Fem Søstre" på Aarhus Havn blev i 2007 af Kulturarvsstyrelsen udpeget til Nationalt Industriminde. De er for øvrigt opkaldt efter fem søstre, der boede i Toldbodgade og var døtre af en bager, som især huskes for sine basser med stikkelsbærkompot og hvid glasur, i folkemunde kaldet ”Mågeklatter”.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

Erik Bach Andersen, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710

Tine Engel Mogensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1716

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne