17-12-2012
Andelen af vedvarende energi i den midtjyske region har rundet 29 procent, men omstillingen går stadig for langsomt, viser ny opgørelse. Derfor tilbyder Region Midtjylland nu kommunerne et samarbejde om strategisk energiplanlægning, der blandt andet handler om at koordinere indsatsen og vælge de rigtige løsninger.

For tredje gang side 2006 har Region Midtjylland og kommunerne opgjort, hvor langt vi er nået med omstillingen til vedvarende energi. Regionens vision er 50 procent vedvarende energi i 2025 – altså om bare 13 år.
Og resultatet? Pænt uden at være prangende, kunne man sige.
For nok er andelen af den samlede vedvarende energi i regionen steget fra 22 til 29 procent i løbet af fem år, og regionens ligger over landsgennemsnittet på 24 procent.
Men i betragtning af, at man naturligt nok er startet med initiativerne med den hurtigste effekt – de lavest hængende frugter - ligger den tungeste del af opgaven stadig forude, og tiden løber.

Et sammenhængende system
Så for at styrke koordination og sammenhængende initiativer i den igangværende omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi søsætter Region Midtjylland i starten af 2013 et nyt initiativ med strategisk energiplanlægning i kommunerne.
"Vi kan se at det er nødvendigt, at vi stadig presser på og gør, hvad vi kan”, siger Jacob Isøe Klærke, der er formand for Regionsrådets udvalg for energi og miljø.
”Vi igangsætter vores nye initiativ med en målrettet proces, der vil involvere kommunerne, varmeværkerne, energiselskaberne, vores viden- og uddannelsesinstitutioner og andre. Målet er mere vedvarende energi i stikkontakterne på en klog måde, nemlig ved at tænke i helheder og i et sammenhængende energisystem”, siger Jacob Isøe Klærke.

Regionens egne ressourcer
Regionen fremlagde i foråret 2012 en perspektivplan for 50 procent vedvarende energi i 2025 og påviste, at det er muligt at nå målet udelukkende ved brug af regionens egne energiressourcer og stort set udelukkende ved brug af kendt teknologi.
Spørgsmålet er derfor ikke så meget, om omstillingen fra olie, kul og naturgas til vedvarende energi kan lade sig gøre, men mere om på hvilken måde det skal og bør gøres.
Formålet med det nye regionale initiativ, der gennemføres i samarbejde med interesserede kommuner i perioden 2013 – 2015, er således at skabe et bedre grundlag for koordinerede og sammenhængende initiativer, optimeret prioritering af ressourcerne og omkostningseffektive beslutninger.
Billedtekst:
Udviklingen i andelen af vedvarende energi fra 2007 til 2011 for de kommuner, der samarbejder med Region Midtjylland om energi- og klimaregnskaber. Illustrationerne er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få dem i høj opløsning ved at klikke på dem.


Flere oplysninger

Jacob Isøe Klærke, medlem af
Regionsrådet for Region Midtjylland
og formand for rådets udvalg for energi og miljø.
Telefon: 26 83 74 96
jacob.klaerke@rr.rm.dk

Jørgen Krarup, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1807
joergen.krarup@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne