24-01-2013Transportminister Henrik Dam Kristensen har besluttet at etablere en kontaktgruppe, der skal drøfte konsekvenserne af en eventuel fast Kattegatforbindelse. Gruppen skal blandt andre rumme regionsrådsformænd, KKR-formænd og formanden for Kattegatkomiteen, og det første møde holdes 20 februar.

En Kattegatforbindelse vil på afgørende vis ændre Danmarks geografi og må forventes at få omfattende konsekvenser for landsdelstrafikken og udviklingen i erhvervslivet, bosætning med videre.
Det skriver transportminister Henrik Dam Kristensen i et brev til regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen, hvor han også kalder Kattegatforbindelsen ”hele Danmarks forbindelse”.
”Jeg vil derfor invitere dig til at deltage i en bred politisk kontaktgruppe med undertegnede for bordenden, hvor de kommende analyser kan blive drøftet med henblik på at vi får det bedst mulige beslutningsgrundlag”, hedder det i ministerens brev.
Og han har allerede inviteret til det første møde i kontaktgruppen, nemlig den 20. februar.
Kontaktgruppen skal bestå af ministeren selv, de tre vestdanske regionsrådsformænd og KKR-formænd samt Kattegatkomiteens formand, Jens Kampmann. Under kontaktgruppen vil der blive oprettet en arbejdsgruppe for embedsmænd, der kan drøfte spørgsmål af mere teknisk karakter.

Ja tak
Bent Hansen tager med glæde imod ministerens invitation og ser frem til drøftelserne, siger han.
”Dog vil jeg foreslå transportministeren, at vi også inddrager min formandskollega samt KKR-formanden i Region Sjælland. En fast Kattegatforbindelse vil i høj grad også påvirke befolkningen der, og jeg ved, at både regionen og kommunerne er optaget af dette projekt”, påpeger Bent Hansen.

Midtjyske ønsker
Invitationen til at deltage i arbejdsgruppen kommer, netop som Region Midtjylland og samtlige 19 kommuner har lagt sidste hånd på deres såkaldte ”Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013”. Her har de enstemmigt prioriteret en fast Kattegatforbindelse højt blandt ønskerne til fremtidige trafikale investeringer.
Dette indspil godkendte Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag eftermiddag.

Læs transportministerens brev


Flere oplysninger:

Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk