21-01-2013

Onsdag, den 23. januar, får Region Midtjylland besøg af en ungarsk delegation med statssekretæren for sociale anliggender i spidsen. Besøget er et led i et omfattende samarbejde om hjælpemiddelcentraler og andre velfærdstiltag.

Den ungarske statssekretær på socialområdet Miklós Soltész har et omfattende program foran sig, når han onsdag morgen træder ind i Regionshuset i Viborg.
Først skal han møde regionsrådsformand Bent Hansen, og de to vil drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder. Det sker med udgangspunkt i det efterhånden mangeårige samarbejde mellem Midtjylland og forskellige dele af det ungarske sundheds- og handicapområde. Først på amtsligt plan, men siden 2011 har regionen desuden haft en samarbejdsaftale med det ungarske socialministerium.

Senere på dagen går turen til fire højst forskellige institutioner, nemlig Hjælpemiddelhuset Kronjylland i Randers, bo- og aktivitetstilbuddet Tagdækkervej for fysisk senskadede i Hammel, it-virksomheden BOAS Specialister i Aarhus, der beskæftiger autister, samt ”Danmarks rummeligste højskole” Egmonthøjskolen i Hou.

Danske erhvervsmuligheder
”Vi oplever en meget stor lydhørhed fra både institutioner og statslige kontorer, og det glæder os at se, hvordan vores erfaringer på eksempelvis handicapområdet nu også kommer til nytte i Ungarn”, siger Bent Hansen – blandt andet med henvisning til, at Ungarn efter danske forbillede er i færd med at etablere et landsdækkende system af hjælpemiddelcentraler, der udlåner, sælger og reparerer hjælpemidler.
Dette samarbejde indebærer også, at flere danske producenter af hjælpemidler både sælger udstyr til Ungarn og underviser ungarske medarbejdere i at bruge og reparere det. For ungarernes vedkommende er det med en ikke ubetydelig hjælp fra EU's strukturfondsmidler.

Nye samarbejder
Derudover arbejdes der på, at danske medarbejdere i eksempelvis brugerinformationerne for handicappede og sindslidende i Aarhus Kommune skal undervise kolleger fra det ungarske Ligestillingskontor.
Tidligere har to danske terapeuter undervist 15 ungarske kolleger fra Kontoret for Rehabilitering og Social Støtte i, hvordan man forsyner handicappede med de korrekte hjælpemidler, så de i højere grad kan leve et selvstændigt liv.
Endelig er der adskillige nye samarbejder undervejs. Blandt andet er ungarerne interesserede i det danske system for revalidering, tildeling af førtidspension og inklusion på arbejdsmarkedet af borgere med forskellige udfordringer.

Videre til Christiansborg
Efter besøget i Region Midtjylland fortsætter den ungarske tremandsdelegation bestående af statssekretæren, hans vicestatssekretær og en kabinetschef til København, hvor de skal møde socialminister Karen Hækkerup.


Flere oplysninger