27-02-2013Der er forretningsudvikling og nye arbejdspladser i det fødevaresamarbejde, som Regionsrådet for Region Midtjylland onsdag besluttede at støtte. Også 10 kommuner står bag Østjyllands Spisekammer, der åbner sig mod alle virksomheder i og tæt på fødevarebranchen.

Det vrimler med nye ideer og eksperimenter i Østjylland.
Men hvis ideerne skal udvikle sig og blive til slagkraftige produkter og konkurrencedygtige virksomheder, er der brug for viden, kompetencer, samarbejde med andre og måske også mere volumen.
Kort sagt en professionalisering, som mange af de små og mellemstore virksomheder i den østjyske fødevaresektor ikke magter alene.
Nu får de imidlertid en håndsrækning fra projektet Østjyllands Spisekammer, som Regionsrådet for Region Midtjylland onsdag sagde ja til at støtte med 1,9 mio. kroner. 10 østjyske kommuner yder et tilsvarende beløb, ligesom der forventes et tilskud på 3,9 mio. kroner fra EU via det midtjyske Grøn Vækst-program.

Nye job, produkter og processer
Bag projektet står Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup samt markedsføringsorganisationen Food Organisation of Denmark (FOOD). De vil i de kommende tre år opbygge et netværk med alle interesserede virksomheder i og omkring fødevarebranchen og hjælpe dem med de udfordringer, som de hver især står med – eksempelvis uddannelse af medarbejderne, udvikling af produkter og processer samt salg til nye markeder i og uden for Danmark.
Og de er ikke blege for at sætte tal på deres ambitioner: Projektet skal kaste 40 nye arbejdspladser af sig, og generere 10 nye produkter på markedet samt mindst fem nye processer for udvikling, produktion eller salg af fødevarer.

Løfte overliggeren
”Et af svarene på den øgede konkurrence, som krise og globalisering fører med sig, er specialisering. Der er et voksende marked for varer af en særlig kvalitet, og som koster lidt mere.
Mange store virksomheder er i gang med at tilpasse sig, men nu får de små og mellemstore også et godt tilbud, som jeg håber, de tager imod. De har i hvert fald efterlyst en indsats”, siger formand for Regionsrådet og Vækstforum i Midtjylland Bent Hansen med henvisning til flere af de analyser, som regionen har fået udarbejdet om fødevareerhvervet.
”Ideen er, at virksomhederne både kan hente hjælp og inspirere andre, lige som de kan indgå mere formaliserede samarbejder. Det vil jo være forskelligt, hvad de har brug for, men ved at samle kræfterne kan de hver især løfte overliggeren for deres ambitioner”, siger Bent Hansen.

Et stykke med historie
Står det til Peter Bavnshøj, direktør for Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, kan mange af virksomhederne skabe merværdi med at udnytte det lokale eller historiske afsæt.
Det kunne være ved at genoptage gamle sorter af frugt og grønsager og give dem et nyt liv ved eksempelvis at sælge dem sammen med deres historie og nogle spændende opskrifter.
Således har museet eksempelvis samarbejdet med Fur Bryghus om humle, Tange Frilandsgartneri mht. til gulerodssorter og Aarstiderne om porre- og løgsorter.
”Autenticitet og den gode historie sælger – og så er det væsentlig mere bæredygtigt at hente fødevarerne uden for døren end at fragte dem hertil fra Spanien eller endnu længere væk”, siger Peter Bavnshøj. Han glæder sig samtidig over, at det historiske materiale, som museet beskæftiger sig med, på den måde kan få ny værdi – i nutiden.

Mødested Aarhus
I Aarhus Kommune er borgmester Jacob Bundsgaard en varm tilhænger af Østjylland Spisekammer, som kommunen vil støtte med 650.000 kroner. Hertil kommer, at Business Region Aarhus er stærkt engageret i projektet.
”Initiativet spiller rigtig godt sammen med den nationale Food Festival, som med næsten 30.000 deltagere blev lanceret i Aarhus i fjor og skal gentages i september i år. Festivalen bliver rammen om en del af udviklingsaktiviteterne i Østjylland Spisekammer. Her kan fødevareproducenterne møde hinanden, folk fra andre brancher, indkøbere, forbrugere og tilmed potentielle investorer”, siger Jacob Bundsgaard med henvisning til, at der igen i år under festivalen holdes European Food Venture Forum, der bringer fødevarevirksomheder i Europa sammen med internationale investorer.


Se liste over midtjyske varevirksomheder, der har udtrykt interesse for fødevarenetværket Østjyllands Spisekammer.

Billedtekst:
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup har tidligere leveret humle til Fur Bryghus, der har fremstillet en særlig øltype brygget på humlen – her ses museets humlehave. Der er også samarbejder med fødevareproducenter om afprøvning og opdyrkning af de gamle sorter af rodfrugter, løg, porrer, rabarber, kål, majroer, radiser og forskellige typer af krydderurter med tilførsel af kulturhistorisk inspiration i anvendelsen og lancering af produkterne.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet og Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne
Jacob Bundsgaard, borgmester
Aarhus Kommune
Telefon: 8940 2100
borgmester@aarhus.dk

Peter Bavnshøj, direktør
Dansk Landbrugsmuseum, Gl.Estrup
Telefon: 8648 3444
pb@gl-estrup.dk

FAKTA om Grøn Vækst-programmet
Fødevareindsatsen under det midtjyske Grøn Vækst-program til kommunernes og regionens landdistriktsprojekter har nu bevilliget tilskud til i alt fire tværkommunale fødevarenetværk og tilknyttede udviklingsprojekter. Hermed er regionen geografisk dækket fra øst til vest. De fire netværks samlede projektsum udgør 26,8 mio. kroner inklusiv EU-midler samt regional, kommunal og en mindre privat medfinansiering.

Læs mere om de fire netværk.