27-02-2013


Region Midtjylland har som den første danske region besluttet sig for at gå med i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Dermed bliver regionen medlem af et førerfelt af offentlige virksomheder, som har lovet hinanden at købe grønnere ind til gavn for miljøet.

Når regionshospitalet i Holstebro, Viborg eller Hammel køber senge, lagner eller operationsudstyr, skal regionen fremover sikre, at patienterne ikke udsættes for allergifremkaldende stoffer og at det nye tekniske udstyr bruger mindre energi. Det er resultatet af den beslutning om at tilslutte sig POGI, som regionsrådet vedtog på dets møde i dag.

Sammen med 6 kommuner og Miljøministeriet skal Region Midtjylland nu være med til at stille en række enslydende miljøkrav til virksomhederne og på den måde øge efterspørgslen på grønne løsninger.

- Vi har allerede en lang tradition for at medtænke miljøhensyn, når vi køber ind, og med det nye partnerskab indgår vi i et netværk, hvor vi får redskaber og målsætninger til at sætte handling bag de hensigtserklæringer som regionsrådet har vedtaget omkring miljøhensyn, siger afdelingschef Frank Neidhardt fra Medico Teknisk Afdeling i Sundhedsplanlægningen i Region Midtjylland

Partnerskabet sparer penge
Region Midtjylland er opmærksom på, at de forpligtende indkøbsmål kan medføre en meromkostning på kort sigt, da målene blandt andet omfatter mere energirigtig nybyggeri og renovering af bygninger, mindre energiforbrugende produkter, øgede miljøkrav til transport og logistik og øget bæredygtighed og økologi på fødevareområdet.

Hovedparten af målene vil dog på længere sigt kunne medføre besparelser, da udgiften til el, brændstof, vand, varme mv. vil kunne reduceres, efterhånden som nye aftaler og krav bliver indført. Med andre ord vil totalomkostningerne ikke nødvendigvis stige væsentligt på længere sigt.

Siden partnerskabet blev grundlagt i 2006 af Miljøministeriet i samarbejde med København, Odense og Aarhus kommuner har Herning, Sønderborg, Egedal og Frederiksberg tilsluttet sig. Medlemmerne bruger også partnerskabet til at dele viden og løsninger på indkøbsområdet.

Fakta


Flere oplysninger

  • • Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
  • Afdelingschef Frank Neidhardt, Sundhedsplanlægning, Medico Teknisk Afdeling, 7841 4570 Frank.Neidhardt@stab.rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på: www.rm.dk/politik/politikerne
  • Region Midtjyllands pressevagt svarer alle hverdage fra kl. 8 til kl. 17 på tlf. 7841 0666