29-01-2013Det regionale trafikselskab Midttrafik vil i forbindelse med trafikplan 2013-17 høre brugerne af kollektiv trafik om deres transportvaner og ønsker til busser og tog og spørger dem på nettet.

Nu kan passagererne få et ord med på vejen om deres ønsker til den kollektive trafik fremover.
Via en undersøgelse på nettet vil Midttrafik undersøge, hvordan de rejsende i den midtjyske region bruger den kollektive trafik, og hvad der er vigtigt for dem.
Svarene skal bruges i Midttrafiks aktuelle arbejde med Trafikplan 2013-17, som ud over de regionale ruter og Xbusserne omfatter bybusser, lokalruter, privatbaner og letbane.


Gå til undersøgelsen, der gennemføres i perioden 4. – 17. februar.


FAKTA
Region Midtjyllands rolle er at finansiere et regionalt busnet. I dialog med Midttrafik planlægges de enkelte busruters forløb i forhold til regionsrådets visioner og mål for at opnå et sammenhængende kollektivt trafiknet.