20-02-2013I de kommende tre år vil Region Midtjylland, Aarhus Universitet, museumsprojektet MMEx og Aarhus Filmværksted indgå i et stort EU-støttet kulturprojekt, der går ud på at bruge digitale medier til at formidle vores kulturarv.

Glasmontrerne med de tørre tekster er yt, og det samme er de søvnigt uengagerede besøgende.
I stedet handler det om at åbne skatkamrene til vores kulturelle arv med en nøgle, der hedder digitale medier. Og om at gøre tilskuere til aktive medskabere af kulturen.
I den proces ligger der en lang række muligheder – dels for museerne, der pludselig får redskaber til at række ud i hele verden, og dels kommercielle muligheder for virksomheder, der åbner sig mod kulturverdenen.
Det er kort fortalt rammerne om det EU-støttede projekt SmartCulture, som Region Midtjylland er en del af. Projektet involverer universiteter, museer og kulturorganisationer i Danmark, Frankrig, Spanien, Italien, Bulgarien, England og Holland og løber over de kommende tre år.

Nye forbindelser til publikum
SmartCulture vil stimulere samarbejdet mellem europæiske IKT-virksomheder, kreative og kulturelle institutioner (fx museer og biblioteker) samt forskningsinstitutter og stå for etableringen af nye netværk, der specialiserer sig i koble digitale medier til formidlingen af vores fælles kulturarv.
De institutioner og organisationer, som projektet involverer, vil dele viden og erfaringer om digitale formidlingsprojekter. Ud fra konkrete cases udforskes nye muligheder og innovative metoder til at skabe nye partnerskaber, interaktive forbindelser mellem det brede publikum og kreativt indhold.

Midtjyske projekter
Region Midtjyllands støtte til kulturprojekter går i det væsentlige til udviklingsprojekter, og flere af disse har et internationalt potentiale. Hvis dette potentiale skal udfoldes, er et samarbejde med internationale partnere – primært inden for EU – nødvendigt. Men mange institutioner er for små til at løfte eller indgå i større internationale projekter. MMEx er i den sammenhæng et godt eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre at forbinde mindre, lokale og meget specifikke projekter med et bredt internationalt perspektiv.
Et sådant projekt er eksempelvis Jernkysten, der skal levendegøre de dramatiske strandingshistorier via en tidligere redningsstation, digital teknologi og en god portion kreativitet.
Og uden for museumsverdenen er det eksempelvis et planlagt website aarhus-in-english.dk, der skal beskrive Aarhus og regionen set med globale, journalistiske briller og til dels produceres af udenlandske studerende på Aarhus Universitet.Billedtekst: Projektet Jernkysten skal formidle de mange dramatiske skibsforlis på en ny og mere fængende måde. Det store norske sejlskib Capella, som ses her, forliste i 1903, og besætningen omkom.
Foto: Lemvig Museum
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Se desuden de to faktaark om henholdsvis MMEx og Aarhus-in-english.dk:Yderligere oplysninger:

Erik Bach Andersen,
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710
erik.andersen@ru.rm.dk

Morten Lervig,
Aarhus Universitet
lervig@cavi.au.dk

Lone Hedegaard Kristensen,
Meaning Making Experience
Telefon: 2380 9139
lone@mmex.dk

Generel information om SmartCulture:
Anca Draghici, projektleder
SmartCulture
adraghici@euratechnologies.com


   FAKTA om
partnerne i SmartCulture
EuraTechnologies (Frankrig) – Lead Partner; Association Madrid Plataforma Audiovisual (Spanien); Asociacion Cluster del Sector Audiovisual de Euskadi-Euskadiko ikustentzunezko Klusterra (Spanien); The University of Birmingham (England); Comune di Siena (Ialien); Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (Italien); Assotsiatsia za Razvitie na Sofia (Bulgarien); Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bulgarien); Gemeente Eindhoven (Holland); Capital D - Design Coöperatie Brainport U.A. (Holland); Aarhus Universitet (Danmark); Meaning Making Experience (Danmark); Region Midtjylland (Danmark)