27-02-2013Det er vigtigt at kunne begå sig internationalt, og en del kan læres hjemmefra. Onsdag bevilgede regionsrådet seks mio. kroner til to uddannelsesprojekter, som skal styrke de unge midtjyders interesse for fremmedsprog og kulturforståelse.


Mange unge deltager i dag i udvekslingsrejser som led i deres ungdomsuddannelse. Men er det nok? Burde flere læse fremmedsprog, og skal man inddrage det internationale i den daglige undervisning?
Ja, mener Region Midtjylland, og derfor er der i efteråret 2012 gennemført et projektværksted med temaerne: Sprog bygger bro og Internationalisering på hjemmebane.
Det er der blevet to uddannelses¬projekter ud af, og på sit møde onsdag bevilgede Regionsrådet for Region Midtjylland i alt seks mio. kroner til de to projekter, tre millioner til hver. Over tre år.

Sprogundervisning
Sprog bygger bro skal øge elevernes interesse for og kompetence i fremmedsprog. Det gennemføres af Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Risskov Gymnasium, Ringkøbing Handelsskole og Uddannelsescenter Holstebro.
Projektet er tredelt og omfatter en nytænkning af sprogundervisningen, så eleverne bliver bedre rustet til at få job i et internationalt miljø, nye studieretninger med undervisning på engelsk og brobygning i forhold til sprogundervisningen mellem grundskoler og gymnasier for både elevers og læreres vedkommende.

Kulturforståelse
Internationalisering på hjemmebane skal undersøge og dokumentere, hvordan det internationale kan inddrages i undervisningen på både de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Målet er at styrke elevernes internationale og interkulturelle forståelse samt give eleverne indblik i deres muligheder på det globale arbejdsmarked.
Bag dette projekt står Aarhus Statsgymnasium, Silkeborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Viborg Katedralskole, Herning Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Aarhus Social og Sundhedsskole, Uddannelsescenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Mercantec, Learnmark og AARHUS TECH.

På gymnasierne (STX) vil det primære fokus være skolepartnerskaber. Der skal udvikles undervisningsaktiviteter og forløb, som skal gennemføres virtuelt mellem uddannelsesinstitutioner og med inddragelse af f.eks. virksomheder og kulturinstitutioner. Denne del gennemføres af seks institutioner og inddrager elever på alle tre årgange.
På erhvervsuddannelserne (EUD) skal der udvikles forløb, som synliggør de internationale muligheder for en større gruppe elever. Denne del gennemføres ligeledes af seks institutioner og inddrager ni uddannelsesindgange.Flere oplysninger:

Pia Fabrin, vicekontorchef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
7841 1103
pia.fabrin@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA om
regionens udviklingspulje til uddannelse
Region Midtjylland har i alt støttet 122 uddannelsesprojekter på ungdomsuddannelsesområdet.
En stor del af de tidlige projekter handlede om at imødegå frafald på uddannelserne, mens fokus i de nyeste projekter i vid udstrækning er på uddannelsernes indhold og læringsmetoder.