13-03-2013

Regeringens udspil om bedre bredbånd og mobildækning til danskerne rummer en række fine tiltag, siger regionsrådsformand Bent Hansen. Han er dog bekymret for, at borgere og virksomheder i områder med ringe dækning stadig lades i stikken.

Udspillet ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark”, som regeringen præsenterede onsdag, hilses velkommen af regionsrådsformand Bent Hansen i Midtjylland.
”Der er gode, konkrete bud på nogle af de problemer, som vi igennem de senere år har fremhævet over for skiftende ministre. Dog kan jeg frygte, at vores overordnede ambition om at give alle danske husstande og virksomheder adgang til gode mobil- og bredbåndsforbindelser – også dem i yderområderne – ikke vil blive indfriet”, siger Bent Hansen oven på offentliggørelsen af det 40 sider lange udspil onsdag eftermiddag.

Den lokale dækning
Blandt de gode nyheder er ifølge Bent Hansen, at den faktiske mobil- og bredbåndsdækning ude i lokalområderne endelig vil blive undersøgt. Ifølge udspillet er der iværksat henholdsvis et pilotforsøg på bredbåndsområdet og en række målinger på mobilområdet – begge dele helt ned på bygningsniveau.
”Det har vi ønsket os. Måske kan undersøgelserne forklare, hvorfor de dækningskort, mobiludbyderne henholder sig til, ikke altid stemmer overens med de oplevelser, som mobilkunderne har”, siger Bent Hansen.
Manglende dækning i områder, der ellers skulle være dækket, har ofte givet anledning til frustration hos eksempelvis landmænd, der ikke fik de nødvendige SMS-advarsler om driftsforstyrrelser i stalden, eller hos borgere, der ikke kunne få forbindelse til 112.

Kommunernes muligheder
Han glæder sig også over, at regeringen vil ”skabe klare rammer for, at kommunerne kan spille en aktiv rolle i at fremme bredbånd der, hvor markedet ikke dækker tilstrækkeligt”.
”Det lyder fint, at kommunerne, når de skal købe bredbånd til deres institutioner, kan gøre det til en del af udbuddet at sørge for bredbåndsdækning et andet sted i kommunen. Dog mener jeg, at sådan en pakkeløsning bør kombineres med nogle finansieringsmuligheder – muligheder, som ikke findes i dag”, foreslår han.

De sidste lades i stikken
Dog er Bent Hansen bekymret for, om regeringens udspil vil sikre alle borgere og virksomheder gode digitale forbindelser, sådan som det er ambitionen.
”Jeg kan desværre ikke se nogen hurtige løsninger til dem, der i dag bor eller driver virksomhed i yderområder med dårlig eller ingen dækning. Regeringen fastholder at lade markedskræfterne drive udbredelsen af de digitale muligheder, men der er stadig områder, som ikke er forretningsmæssigt interessante nok.
Det er ikke i orden at lade de borgere og virksomheder i stikken - slet ikke i en tid, hvor vi bruger mange kræfter på at digitalisere det offentlige og nå borgerne ad digital vej. Hvad nytter det eksempelvis, at vi udvikler smarte telemedicinske løsninger, så vi kan stille diagnoser og behandle patienter i deres eget hjem, hvis de falder til jorden på grund af manglende mobildækning?
Eller hvordan skal yderområderne kunne tiltrække eller bare fastholde virksomheder og arbejdspladser, hvis der ikke er internet- og mobildækning?
Måske burde man skele til Sverige, hvor staten siden 2010 har medfinansieret bredbåndsprojekter i landdistrikterne og nu vil bruge yderligere en mia. kroner på områder, hvor teleselskaberne ikke vil investere. Og det skal vel at mærke ske i 2013 og 2014”, siger Bent Hansen.

Se regeringens udspil ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark”


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet og Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne