21-03-2013

Region Midtjylland har sat navn på de ni partnerskaber, der under navnet More.Creative skal demonstrere nye veje til at skabe vækst i de kreative erhverv. De ni er valgt blandt 59 ansøgere.

Region Midtjylland lancerede pilotprojektet More.Creative i januar i år, og efter en proces med åbne informationsmøder i Aarhus og Herning er de ni partnerskaber nu blevet udpeget blandt 59 ansøgere.

Det har været en vanskelig opgave at vælge, for der var rigtig mange gode og perspektivrige projektideer i feltet, fortæller afdelingschef i Region Midtjylland Erik Sejersen.

”Samtidig har ideerne et klart forretningsmæssigt potentiale, ligesom de metoder og modeller, der ligger bag ideerne, forventes at kunne udvikles og skaleres, så de kan blive til gavn for flere virksomheder efterfølgende”, siger han.

Partnerskaberne vil arbejde med cases som eksempelvis udvikling af nye interaktive produkter, der kan give koncertgængere nye og bedre oplevelser og give musikindustrien nye forretningsmuligheder. Andre eksempler er ønsket om at give patienterne på de danske sygehuse bedre, hurtigere og smartere information ved hjælp af apps og et nytænkende eksportkoncept for små- og mellemstore danske livsstilsproducenter. Partnerskaberne skal udvikle og færdiggøre deres ideer i løbet af 2013.

Læs mere i pressemeddelelsen