17-04-2013
Regio
er latin for egn eller område og samtidig for retning. Magasinet udkommer 4-5 gange om året med analyser og indsigt

Regionerne har ansvaret for et budget på omkring 100 milliarder kroner årligt. Hovedparten af pengene går til sundhed, herunder sygehuse og praktiserende læger, men regionerne har også væsentlige opgaver inden for socialog specialundervisningsområdet og inden for regional udvikling, kollektiv trafik, jordforurening, erhvervsfremme og turisme.

REGIO skal med analyser og ny indsigt være med til at kvalificere debatten på de områder, som står på den regionale dagsorden. Magasinet vil fremover udkomme 4-5 gange om året.
 
I dette nummer kan du blandt andet læse om genindlæggelser på sygehusene, jordforureninger og fælles indkøb – tre områder, hvor de fem regioner med afsæt i hver deres vilkår arbejder sammen for at gøre en forskel for borgerne.