Prisen på et sæt nye elektroder er mellem 450-1.000 kr.
Når Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral beder borgere med en privat hjertestarter om hjælp ved formodet hjertestop, så bliver udgifterne til elektroder bagefter refunderet. Men kun hvis hjertestarteren er registreret i Trygfondens hjertestarternetværk.

Region Midtjylland har sammen med landets øvrige regioner besluttet at refundere udgifter til elektroder i forbindelse med brug af private hjertestartere, hvis hjertestarteren er anvendt efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen på 112.

Hjertestarterens elektroder, de såkaldte pads, der bliver klistret på brystet af patienten, kan kun bruges én gang. Det rejser spørgsmålet om betalingsansvaret, når en hjertestarter er brugt, efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen.

Bestiller betaler
- Det er helt rimeligt, at den der bestiller også betaler, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S)

Prisen på et sæt nye elektroder til en hjertestarteren der har været i brug, ligger på mellem 450-1.000 kr. afhængig af hvilken type, der er tale om.

- Det er trods alt ikke mange penge, sat i forhold til den betydelige lokale tryghed, som hjertestarterne og førstehjælperne repræsenterer, mener Bent Hansen.

Få hjertestarteren registreret
Når private hjertestartere er blevet registreret i Trygfondens hjertestarternetværk, kan AMK-Vagtcentralen se hvor hjertestarterne er og derfor henvise til dem.

Muligheden for at få udgifterne dækket, gælder for ejere af hjertestartere, der har registreret deres hjertestarter i databasen "Hjertestarternetværket" under Trygfonden. Muligheden for refusion forudsætter også, at ejeren selv henvender sig til Region Midtjyllands Præhospital.

Beslutningen om at refundere udgifterne til de brugte elektroder er landsdækkende og administreres af de enkelte regioner. Ordningen bliver taget op til overvejelse om et år.

Fakta

Sådan foregår refusionen
Det er Region Midtjyllands Præhospital, der står for at refundere udgifter til elektroder, hvis en privat hjertestarter er anvendt efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen på 112.

  1. Skriv til præhospitalet på adressen hovedpostkasse@ph.rm.dk, hvor du anfører ”REFUSION AF ELEKTRODER” i emnefeltet.
  2. Husk at oplyse præcis hvor og hvornår hjertestarteren har været i brug
  3. Præhospitalet sender derefter vejledning til, hvordan man kan lave en elektronisk faktura, så man kan få udgifterne refunderet.

Foto