29-05-2013Et nyt netværk skal opkvalificere de voksne, der gør en forskel, når de sætter kunst og kulturelle oplevelser i spil sammen med børn og unge. Hvad enten det foregår i daginstitutionerne, på skolerne, på kulturinstitutionerne eller i fritiden. Onsdag bevilgede Regionsrådet for Region Midtjylland støtte til netværket.

Regionsrådet bevilgede onsdag 200.000 kroner til Netværk for børne- og ungekultur på tværs af Region Midtjylland, også kaldet BUM. Netværket arbejder på tværs af regionen, men også på tværs af institutioner, kompetencer og aldersgrupper. Bag netværket står Børnekulturhuset i Aarhus, Kulturprinsen i Viborg, Talentakademiet i Holstebro, Kultur- og Fritidsafdelingen i Silkeborg Kommune samt Region Midtjylland, og netværkets ’menige’ medlemmer repræsenterer en lang række institutioner og projekter i regionen.

Børnekulturel metropol
BUM-netværkets vision er at styrke og udvikle Region Midtjyllands position på det børne- og ungekulturelle felt både nationalt og internationalt, så regionen fremstår som en børnekulturel metropol i Danmark. Folkene bag BUM ønsker at facilitere en videnudveksling og et kompetenceløft for regionens aktører på området gennem en videndelingsportal, rådgivning, netværksmøder samt nationale, nordiske og europæiske konferencer - med Kulturhovedstadsåret som en vigtig milepæl. Konkret skulle alt dette gerne udmønte sig i flere tværkommunale og tværfaglige projekter, som støtter børns og unges dannelse – den langsigtede kultur.

Nye standarder for samarbejde
"Med det nye netværk for tværkommunale projekter med børn og unge i centrum får Region Midtjylland mulighed for at sætte nye standarder for samarbejder på tværs af alle de børne- og ungekulturelle tiltag i hele vores store geografiske område. I netværket vil vi være hinandens kolleger, give indbyrdes sparring, facilitere og opkvalificere alle de voksne, som gør en forskel, når de sætter kunst og kulturelle oplevelser i spil sammen med børn og unge i deres dagligdag: i daginstitutioner, på skoler, på kulturinstitutioner og i fritiden”, siger Ulla Gjesing fra Kulturprinsen, som er én af initiativtagerne bag netværket.
”Og med udsigt til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 vil netværket skabe inspirerende forbindelser til både nordiske og andre europæiske samarbejdspartnere i årene fremover”, siger Ulla Gjesing.Billedtekst:
I januar i år deltog 65 energiske aktører fra alle kroge af Region Midtjylland i en seminardag, hvor de diskuterede videndeling, samarbejde, europæiske perspektiver, kompetenceudvikling og koordinering. Én af konklusionerne var, at hjemmesider og sociale medier er et godt supplement, men at det personlige møde er nødvendigt og i høj grad værdsættes. Et vigtigt led i BUMs arbejde er derfor også at facilitere de personlige møder mellem børnekulturaktørerne.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:
Tine Mogensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 78411716/20291989
tine.mogensen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne