28-05-2013


Midtjyske virksomheder kan nu få gratis hjælp fra Region Midtjylland til at checke, om deres affald kan komme til nytte i andre virksomheder, eller om de selv kan bruge andres restprodukter. Det sparer både penge og råvarer.

Hvis man tager de grønne briller på, er det logisk, at der må ligge værdier gemt i de midtjyske produktionsvirksomheders affald og restprodukter. For virksomhederne kasserer millioner af liter lunkent vand, enorme mængder af vanddamp, spildevand med et stort indhold af næringsstoffer, mineraler eller enzymer samt bjerge af materialer, der gerne er blandet grundigt sammen.
Men hvordan er det lige, at man får udnyttet disse værdier optimalt?
Det gør man ved at koble de rigtige virksomheder sammen i såkaldte grønne industri-symbioser, hvor den ene virksomheds affald kommer til nytte i den andens produktion.

Ressource-check
I løbet af det næste år vil Erhvervsstyrelsen og de danske regioner hjælpe virksomhederne med at indgå i den slags symbioser.
I Region Midtjylland vil to konsulenter således kortlægge mulighederne ved blandt andet at opsøge en lang række virksomheder og relevante virksomhedsnetværk samt erhvervsråd og kommunale erhvervs- og miljøafdelinger.
Med sig har de tilbud til virksomhederne om et gratis ressourcecheck – enten med henblik på at sælge virksomhedens restprodukter videre eller bruge andres restprodukter.
Derefter kan interesserede virksomheder deltage i en slags affalds-dating, og når to eller flere virksomheder har fundet hinanden, kan de desuden få tilskud til at komme videre.

Forretning og fornuft
For de deltagende virksomheder kan der være mange fordele, siger Region Midtjyllands konsulent Christian Selmer Fredsø, som er en del af den midtjyske task-force for nye, grønne industrisymbioser:
”Der er både forretning og fornuft at hente. Hvis dit affald kan bruges af andre, behøver du ikke længere betale for at får det kørt til forbrænding eller deponi – måske kan du endda få penge for det. Alternativt kan du selv bruge andres restprodukter eller overskudsvarme i din produktion og spare dyre råstoffer og materialer. Samtidig kan du styrke din virksomheds grønne profil”, siger Christian Selmer Fredsø.

Hurtig hjælp
Han har en liste over virksomheder, som han vil kontakte i nærmeste fremtid, men han hører også gerne fra andre, der kunne være interesserede i symbiose-tanken.
”Det er mit indtryk, at interessen for den type samarbejder findes – men det er besværligt for virksomhederne at få overblik over mulighederne, finde hinanden og komme i gang. Det kan vi hjælpe med, og vi kan gøre det hurtigt og smidigt”, siger han.
Virksomhederne kan selv kontakte task-forcen og søge et gratis ressource-check på www.groenomstilling.dk.Flere oplysninger:

Christian Selmer Fredsø, strategisk udvikler
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1305
christian.fredsoe@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


FAKTA
om grønne industri-symbioser

Tre eksempler:
Varmt spildevand fra en enzymfabrik øger effektiviteten og kapaciteten på et nærliggende rensningsanlæg, så det nu kan rense spildevandet fra 100.000 personer – rensningsanlægget har sparet at udvide…

En virksomhed, der producerer gødning og ammoniak til landbruget, producerer samtidig en masse damp og CO2. Begge dele går videre til et tomatgartneri, hvor dampen bruges til opvarmning, mens CO2en pumpes ind i drivhusene og booster tomathøsten med 50 procent, så der nu kan høstes 300.000 tomater årligt.

En glasfibervirksomhed sender sit glasfiberaffald videre til en cementfabrik. I knust form kan affaldets indhold af sand og mineraler indgå i cementproduktionen, og dets indhold af hærdeplast kan bruges som brændstof i produktionen. Dette giver store besparelser for begge virksomheder.