08-05-2013Det skandinaviske efteruddannelsesprojekt SkanKomp har de seneste tre år bidraget til virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne. De har nemlig fået bedre adgang til efteruddannelse af deres medarbejdere og indflydelse på uddannelsesmulighederne.

Mere og bedre efteruddannelse. Det var målet, da partnerne i det EU-støttede SkanKomp-projekt tog fat på arbejdet for tre år siden.
Og det er mere end indfriet, for projektet har sat sine spor hos de skandinaviske virksomheder, hos deres medarbejdere og hos flere hundrede konsulenter rundt omkring på de uddannelsesinstitutioner, der tilbyder efteruddannelse.

Midtjyske resultater
Alene i den midtjyske region har 2.500 medarbejdere og ledige således været på efteruddannelse i sammenlagt godt 58.000 uger. 385 konsulenter på de midtjyske uddannelsesinstitutioner har i samme periode været på skolebænken for at blive bedre ”kompetencemæglere” - altså dygtigere til at få virksomhedernes behov for kompetencer til at gå op i en højere enhed med tilbuddene på voksenuddannelsesinstitutionerne.
Derudover har SkanKomp-projektet medført diskussioner om strategisk uddannelsesplanlægning i 1.400 virksomheder, lige som der er etableret 227 netværk direkte mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Jobrotation med succes
En del af SkanKomp-projektet har drejet sig om jobrotation, hvor en ledig for en stund har overtaget jobbet for en medarbejder, der skulle efteruddannes. Disse forløb har været gennemført i lille og i stor skala. I Randers Kommune er erfaringerne så gode, at kommunen har gennemført en løbende jobrotation, der efter de tre år vil omfatte omkring 3.500 medarbejdere.
For de vikarer, der træder til, er der også en gevinst at hente – to ud af tre kommer nemlig efterfølgende enten i job eller uddannelse, viser eksemplet fra Randers Kommune.

Slutkonference
De detaljerede resultater af SkanKomp-projektet bliver fremlagt på en afslutningskonference 28. – 29. maj 2013. Konferencen holdes på Marstrandsøen nordvest for Göteborg, hvor repræsentanter for de 36 danske, norske og svenske partnere deltager.


Læs mere om projektet på www.skankomp.eu


Billedtekst:
I den midtjyske region har EU-projektet SkanKomp medvirket til, at 2.500 medarbejdere og ledige har været på efteruddannelse i sammenlagt godt 58.000 uger. Det øger både medarbejdernes sikkerhed i jobbet og gavner virksomhedernes konkurrenceevne.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at kklikke på det.


Flere oplysninger:

Bent Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2023 3360
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Stefan Knudsen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5284
Mobil: 2117 4187
stefan.knudsen@ru.rm.dk

Helle Bonde, afdelingsleder
Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation,
Randers Kommune,
Mobil: 5156 2727
helle.bonde@randers.dk