19-06-2013De 24 midtjyske kvinder, som for seks år siden blev samlet for at bidrage til den første regionale udviklingsplan, er på banen igen. Deres mission er at bringe vigtige samfundsspørgsmål til debat, og nu inviterer de borgere og virksomheder til teselskab med samfundsansvar på menuen.


Hvad får man, når man lægger en stor mængde energi sammen med ønsket om at gøre en forskel i samfundet og så ganger med 24?
Så får man Anna Amalia’erne. 24 initiativrige kvinder, der til daglig passer deres forskellige jobs over hele den midtjyske region, men som gerne gør en fælles indsats for at puste til samfundsudviklingen.
I løbet af sommeren og efteråret har de planlagt at invitere interesserede borgere og virksomheder til teselskaber for at tale om samfundsansvar, medborgerskab og sociale kompetencer, om netværk og om at indfri det potentiale, som vi hver især har.

1.000 ideer
Deres forbillede er hertuginde Anna Amalia af Weimar, som i 1700-tallet inviterede særligt nytænkende mennesker til te-selskaber og sammen med dem udviklede nye ideer til at skabe fremtidig velstand. Med stor succes, i øvrigt.
Det var Region Midtjylland, der i forbindelse med dannelsen af de nye regioner og den første regionale udviklingsplan bragte de 24 kvinder sammen og bad dem på bedste Anna Amalia-facon sætte diskussioner i gang om, hvordan borgere og virksomheder gerne ville have deres region til at udvikle sig – sådan på langt sigt.
Det førte til 1.000 ideer og anbefalinger, som for nogles vedkommende blev inddraget i den regionale udviklingsplan og for andres vedkommende blev sendt videre til kommunal eller statslig inspiration.

Samfundsansvar og medborgerskab
Nu er kvinderne altså på banen igen, og hvem ved, om de igen kan mobilisere i hundredvis af samfundsengagerede borgere og sammen med dem generere nytænkning på området for social ansvarlighed og medborgerskab.
Det er et område, som Region Midtjylland allerede arbejder aktivt med. Anna Amalia projektet har tidligere samarbejdet med regionens mangfoldighedskonsulent, som skal bidrage til at sikre mangfoldighed og ligestilling i forhold til etnicitet og handicap overalt på de mange regionale arbejdspladser.

Tre selskaber på vej
Foreløbig har de 24 Anna Amalia’er tre teselskaber i støbeskeen rundt om i regionen. Den 27. august i Mediehuset på Herning Folkeblad kommer det til at handle om ensomme unge, og hvordan de kan hjælpes. Det sker klokken 17:00 – 19:00.
Gl. Estrup ved Auning på Djursland danner rammen om en eftermiddag den 9. september med fælles oplæg og flere workshops med fokus på, at der er potentialer i os alle, og de skal bringes i spil.
9. oktober lægger herregården Nr. Vosborg vest for Holstebro hus til drøftelser om, hvorfor vi ikke altid handler, som vi inderst inde godt ved, at vi burde.
”Vi tror ikke, at vi kan flytte bjerge, men vi kan sætte bevægelse i gang”, siger en af Anna Amalia’erne, Mina Harding Iranzad.
”Vi bekender os ikke til nogen politik – i gruppen af Anna Amalia’er er næsten hele den politiske palette repræsenteret – men vores fælles budskab er, at vi alle skal tage et ansvar for at få en bedre og mere bæredygtig verden. Vi har hver især et værd og duer til noget, og vi har en mulighed for at handle”, siger Mina Harding Iranzad.


Se mere på link.rm.dk/12loveg, der også rummer info om kommende arrangementer.
Billedtekst:
De 24 Anna Amalia’er har fundet sammen igen og vil slå et slag for en bedre og mere bæredygtig verden med mere passion og mere kærlighed. Og mere visdom, der er nødvendig for at kunne bruge al vores viden rigtigt, pointerer Mina Harding Iranzad, som her er flankeret af (tv) Kirsten Andersen og (th) Turid Nielsen.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.Flere oplysninger:

Dorthe Selmer, vicekontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1140
dorthe.selmer@ru.rm.dk

Anders K. Kristensen, mangfoldighedskonsulent
Region Midtjylland
Telefon: 5127 0740
andkri@rm.dk

Mina Harding Iranzad,
”Anna Amalia”
Telefon: 3038 7172
info@minahardingiranzad.dk