22-08-2013Det regionale trafikselskab Midttrafik har det seneste år fået fem procent flere passagerer til trods for, at busserne kører færre kilometer. Tallet dækker dog over store udsving – eksempelvis steg passagertallet i X-busserne med 50 procent.

I løbet af 2012 kørte de regionale busruter i Region Midtjylland med 18,6 millioner passagerer. Det er mindst en million flere end året før, og det endda på trods af, at der blev kørt færre kilometer.
”Det er en glædelig udvikling. Den viser, at den kollektive trafik kan bidrage til at løse udfordringen med trængsel på vejene. Især når vi kan udvikle de tilbud, som folk har brug for”, siger regionsrådsformand Bent Hansen med henvisning til X-busserne, der kører mellem de større byer og kun standser få steder på ruten.
De blå busser med det hvide X på siden tiltrak sidste år 50 procent flere passagerer.
Derudover steg passagertallet i de regionale busser i den østlige del af regionen med 33 procent. Det er også her de gennemgående ruter, rute 100 og 200, i Aarhusområdet samt ruterne mellem Randers og Aarhus, der har haft fremgang.

Færre kilometer
I 2010 og 2011 gennemførte Region Midtjylland sammen med kommunerne og Midttrafik en omlægning og effektivisering af kørslen. En del ruter, der primært kører lokalt, overgik til kommunerne. Det samlede kørselsomfang på de regionale busruter er derfor lavere end ved passagertællingen i foråret 2011.
Hvis man tager højde for, at der er kørt færre kilometer, kan man ikke kun spore fremgang i den østlige del af regionen. I den midt- og vestlige del steg lidt flere passagerer på busserne i 2012 – målt på antal passagerer pr. kørt time.


Se pressemeddelelse fra Midttrafik.


Yderligere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk