02-09-2013En målrettet regional indsats har fået midtjyske virksomheder til at åbne dørene for deres første akademiker. Det har typisk medført nye løsninger og et løft til hele virksomheden.

En række midtjyske virksomheder har inden for de seneste år skudt genvej til en bedre konkurrenceevne.
De har nemlig mødt en af de regionale kontaktmæglere og er efterfølgende blevet inviteret til at samarbejde med universiteter og andre højere læreanstalter om eksempelvis studiepraktik eller projektarbejde. Derudover har knap 150 af dem ansat en højtuddannet medarbejder for at tackle en særlig udfordring.
Det er små og mellemstore virksomheder, hvoraf mange aldrig før har haft akademikere inden for dørene, og de nye medarbejdere har typisk betydet et boost for hele virksomheden.

Forskellige resultater
Det er nemlig ikke småopgaver, som de har fået i hænderne.
En smedevirksomhed kan nu tilbyde et helt nyt produktprogram, et webfirma har fået et kompetenceløft, et firma inden for turistfart fik ny hjemmeside og kommunikationsstrategi, et handelsfirma har fået analyseret syv mulige eksportmarkeder, og en virksomhed udi overfladebehandling fik tilført ny kemisk viden. Bare for at nævne nogle eksempler.


Kvalitetssikring
Hos den snart 25 år gamle Herning-virksomhed Indura A/S var opgaven for den nye kvalitetsmedarbejder at få en ISO 9001-ceritificering i hus. Virksomheden importerer fittings og flanger og sælger dem både i Danmark og udlandet.
”Det var et fint forløb, som varede lidt over et år. Vi fik den ønskede certificering, og jeg tror, at både hun og vi fik noget ud af samarbejdet”, siger Induras adm. direktør Erik Lohmann.
Han tilføjer dog, at han formentlig ikke havde ansat medarbejderen uden den tilskudsordning, der var en del af aftalen.
”Certificeringen var ikke et must for vores virksomhed, men nu er vi glade for den og arbejder for at fastholde den”, siger han.

150 akademikere ansat
Det var Region Midtjylland, der for fem år siden søsatte kontaktmæglerordningen. Det foregik med Aarhus Universitet i Herning som operatør og i samarbejde med Herning, Ikast-Brande, Horsens, Holstebro, Lemvig, Struer og Viborg kommuner og deres lokale erhvervsråd.
I den forløbne periode er der således gennemført flere end 650 virksomhedsforløb, hvor universiteter og andre højere læreanstalter har samarbejdet med små og mellemstore virksomheder om alt fra studiepraktik til projektarbejde. Herunder har 150 højtuddannede således fået job i en af virksomhederne. Flere af dem har været virksomhedens første akademiker, men ikke den sidste.

Mere innovation
”Hensigten har været at skabe større innovation i de mindre virksomheder. De har ikke tradition for at ansætte højtuddannede, og ofte har chefen jo heller ikke en længere uddannelse bag sig”, siger Finn Pedersen, projektleder i Region Midtjylland.
”Vores erfaring er, at akademikerne kommer med en ny tilgang til at løse virksomhedens udfordringer. Og når deres teoretiske viden møder virksomhedernes praktiske tilgang, fører det ofte til anderledes og innovative løsninger”, siger Finn Pedersen.
Det bekræftes af flere undersøgelser – blandt andet har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2012 påvist, at virksomheder, som har ansat højtuddannede medarbejdere, udvikler sig bedre end andre virksomheder. De vokser hurtigere, har sundere økonomi og ansætter flere, såvel ufaglærte som faglærte.
Alligevel har kun cirka 15 procent af de midtjyske virksomheder en akademiker på lønningslisten.

Kommunal videreførelse
Den regionale ordning er endeligt udløbet i juni i år, men på baggrund af de gode resultater har en stribe af de medvirkende kommuner imidlertid besluttet for egen regning at videreføre arbejdet med at koble de små og mellemstore virksomheder til højtuddannede.
Herning og Ikast-Brande kommuner har i forlængelse af kontaktmæglerinitiativet valgt at indgå i et projekt med Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande og områdets uddannelsesinstitutioner, hvor en medarbejder i Erhvervsrådet skal bruge en del af sin tid på at matche virksomheder med studerende fra særligt de videregående uddannelser. Ifølge erhvervs- og udviklingschef Mette Højborg, Herning Kommune, har det stor værdi at lave denne matchmaking, mens de unge er under uddannelse.
"Vores store udfordring er at fastholde de højtuddannede unge mennesker i området, når de er færdige med at læse. Der er ingen tvivl om at vi øger sandsynligheden herfor, hvis de får tilknytning til en virksomhed allerede under deres studie", siger Mette Højborg.

Billedtekst:
Undersøgelser viser, at ansættelsen af en højtuddannet medarbejder generelt efterfølges af øget aktivitet i virksomheden og dermed yderligere ansættelser. Hver akademiker ”skaber” således job til i gennemsnit 1,2 nyansat – faglært eller ufaglært.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

Flere oplysninger:

Finn Pedersen, projektleder
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1307
finn.pedersen@ru.rm.dk


FAKTA
Kontaktmæglerordningen
er gennemført ad to omgange over de seneste fem år og har haft et samlet budget på knap 16 mio. kroner. Heraf har Region Midtjylland bidraget med knap 8 mio. kroner, mens 4,5 mio. kroner er kommet fra de involverede kommuner og resten fra EU.

AE har i undersøgelsen ”Ansættelse af første akademiker” fra 2012 påvist, at en virksomhed, der ansætter sin første akademiker, kan forvente at se resultater inden for tre år. 40 pct. af de små og mellemstore virksomheder, der havde en højtuddannet medarbejder i 2008, kunne trods krisen præstere en beskæftigelsesfremgang, mens det kun var 19 procent blandt virksomhederne uden akademikere.