13-09-2013Sinding-Ørre ved Herning havde i sidste uge besøg af danske og internationale kunstnere, og i denne uge er det Hoven. Derefter går turen til fire andre landsbyer som led i projektet Kunsten i bevægelse, som Region Midtjylland støtter.

Det treårige projekt ”Kunsten i Bevægelse” er nu gået ind i sin anden fase.
Projektet tager udgangspunkt i små landsbysamfund i det vestlige Jylland og sætter fokus på ressourcerne i landsbyerne frem for begrænsningerne.
I alt 18 landsbyer, seks om året, får besøg af internationale og danske kunstnere, der arbejder en uge hvert sted i tæt kontakt med landsbyernes borgere.
I år er det landsbyerne Sinding-Ørre, Thyholm, Staby, Hampen St., Hoven og Vandborg. Sinding-Ørre fik besøg i sidste uge, og torsdag i denne uge var det Hoven.
Forud for hvert projekt er der udarbejdet en komplet kortlægning af ressourcerne i landsbyerne, de menneskelige samt de bygnings- og landskabsmæssige.
Kunsten i Bevægelse sætter ”udkanten” i centrum via international og dansk samtidskunst at fortælle den gode historie og synliggøre de kvaliteter og ressourcer, der er i de små samfund.
En anden positiv effekt af projektet er, at der bliver skabt netværk både internationalt og mellem de deltagende landsbyer og kunstnerne.

Når kunsten flytter grænser
Efter første del af Kunsten i Bevægelse har det vist sig, at kunsten kan bevæge landsbyerne og flytte de personer, der involverer sig. Projektet har således sat varige spor i lokalsamfundet.
”Kunsten i Bevægelse” er ikke et fuldt og færdigt projekt eller kunstværk, der blot skal stilles op i landsbyerne, men en proces, der foregår i samarbejde mellem landbyboerne og kunstnerne.
Værkerne, der kommer ud af projektet, kan have en begrænset levealder. Andre kunstværker, som udføres, har måske ikke engang en fysisk form, men står kun tilbage som en erindring om en proces mellem kunstnere og borgere.
Der kan selvfølgelig også være værker af blivende karakter, men det væsentlige er, at der skabes en dialog og en vekselvirkning mellem kunstnerne og lokale beboere.
Resultatet af processen kan være, at man ser med andre øjne på de nære omgivelser, hvilket over tid kan være med til at ændre disse.

Sådan udvælges kunstnerne
Udvælgelsen af kunstnerne sker ud fra kunstneriske kvalitetskrav og en vurdering af kunstnerens evne til at indgå i et socialt interagerende projekt. Der udvælges hvert år fire danske og fire udenlandske kunstnere – herunder både fra Europa og resten af verden.
For at involvere unge talenter i projektet samarbejder projektgruppen med lederen af skolen for kunst og design i Holstebro, Søren Taaning
Udvælgelsen af kunstnere til projektet varetages af en jury bestående af kunsthistoriker Karen Lintrup, kunsthistoriker og kunstkritiker Henrik Broch-Lips og kunstnerne Søren Taaning, Steen Rasmussen og Felix Pedersen.

Se mere om ”Kunsten i Bevægelse” og de resultater, der allerede er nået i 2012 og 2013 på:
www.kunsten-i-bevaegelse.dk
Billedtekster: Sinding-Ørre fik i sidste uge en kunstnerisk saltvandsindsprøjtning. Blandt andet i form af dråberne af malet træ (øverste foto) og tre "tissesten" til landsbyens hunde (herover). Fotos: Steen Rasmussen
Fotos er til fri brug i forbindelse med nyheden, når fotografen krediteres.


FAKTA
Kunsten i Bevægelse er støttet af Region Midtjyllands kulturpulje og er et initiativ under kulturaftalen mellem kulturregion Midt-Vest og Kulturministeriet. Desuden bidrager en række lokale sponsorer økonomisk.


Yderligere oplysninger kan fås hos:

Billedkunstner Steen Rasmussen, tlf. 30545410

Organisation:
Projektleder Birgit Vinge tlf. 22231290
Ansvarlig for talentudvikling billedkunstner Søren Taaning
Billedkunstnerisk leder Steen Rasmussen
Billedkunstnerisk leder Felix Pedersen
Projektkoordinator Dorthe Vinge Nielsen
Projektet foretages af arbejdsgruppen i kulturremisen Brandes regi