17-09-2013Der er mange nye og anderledes initiativer på vej i det midtjyske. En række af disse blev mandag præsenteret på CSR-Awards konferencen i Holstebro.
Tænk det hele i bredere sammenhænge: sociale forhold, miljø, menneskerettigheder, klima med mere. Det er noget af det, som ligger bag begrebet CSR – Corporate Sustainability and Responsibility, som på dansk kort er blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar.

Over to dage er 1200 erhvervs- og organisationsfolk, ministre og andre danske og udenlandske prominente personer samlet til en stor konference. Den topper tirsdag eftermiddag ved at FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan dukker op og fortæller om behovet for globalt at være mere ansvarlige. Tirsdag aften uddeles en række CSR-priser til danske virksomheder.

Region Midtjylland har tidligere modtaget CSR-priser for sit engagement og har derfor fundet det naturligt at bakket årets store konference i Holstebro op som sponsor. Mandag afholdtes en workshop, hvor der blev fortalt om regionens direkte og indirekte arbejde med at skabe mere ansvarlige sammenhænge.

Marginaliserede borgere
En række borgere har af forskellige grunde svært ved at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. En af de hårdt ramte grupper er de udviklingshæmmede, men med LEV (Landsforeningen for Evnesvage) som partner har man iværksat et projekt, som sætter disse ind i jobs, som de magter. Det giver stolthed og menneskeværdighed. Se http://klapprojekt.dk.

Virksomhedsnetværket ”CABI – fordi socialt ansvar betaler sig” var et andet af de samarbejder, som der blev fortalt om ved regionens workshop. Her blev der fortalt om, hvordan man kan arbejde med at nedbringe sygefraværet i virksomheder. Det er dyrt for virksomhederne, når en medarbejder ikke er aktiv – og det kan være ødelæggende for kollegerne på arbejdspladsen, som pludselig skal klare en ekstra opgave. Selvom der har været et fald i sygefraværet, så ligger medarbejderne i kommuner og regioner fortsat dårligt med over 5 pct. sygefravær. Se mere på: http://www.cabiweb.dk

Gentænk også kulturelt
Region Midtjylland får i flere sammenhænge indskrevet sociale klausuler i sine udbud. Et eksempel på en sådan åbning, som også skal hjælpe udsatte grupper af yngre borgere ind på det normale arbejdsmarked, er samarbejdet mellem sikringsfirmaet G4S og Jobcentret i Viborg Kommune. Her stiller sikringsfirmaet med mentorer, som gør det muligt for de unge at hjælpe med sikkerheden på en række store byggepladser.

Men social ansvarlig kan også indtænkes i helt andre sammenhænge. Her er Smukfest (tdl. Skanderborg Festivalen) et eksempel, hvor der arbejdes med både sociale og miljømæssige tiltag. Repræsentanter fra festivalen fortalte om, hvordan denne sociale ansvarlighed er skabt i et nært samarbejde med deres sponsorer, der i denne sammenhæng blev omtalt som legekammerater.
At man kan indtænke CSR-initiativer i kulturelle aktiviteter blev bakket op af programchefen for Aarhus som Kulturby i 2017. Gitte Just fortalte, hvordan kulturbyens vinkel med ”Rethink” – at gentænke nye måder at gøre ting på – lægger op til en ny, bred ansvarlighed.

Naturligt med
– Det er naturligt for en stor virksomhed som Region Midtjylland med ca. 26.000 ansatte indenfor sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og regional udvikling, aktivt at have fokus på CSR-arbejde. Det, der driver os er – som for mange private virksomheder – at inklusion, nedbringelse af sygefravær og for eks grønne indkøb giver mening – også på den brede bundlinje som økonomi og omdømme. Der er i den sammenhæng efter min opfattelse ikke nogen modsætning mellem vores stadige bestræbelse på at levere omkostningseffektive ydelser og et CSR-engagement – måske tværtimod. Man vil kunne se dette engagement afspejlet i en lang række af regionens politikker og strategier. Det er dejligt her på CSR Awards at høre om den synergi, der opstår, når vi sammen med organisationer eller andre offentlige og private virksomheder samarbejder på dette område. Det giver muligheder, som vi skal blive ved med at forfølge til glæde og gavn for både den medarbejder, der får et job trods svære odds og for arbejdspladsen, siger Anne Jastrup, direktør i Region Midtjylland. Hun er af beskæftigelsesministeren udpeget til at være medlem af VFSA – Virksomhedsforum For Socialt Ansvar.

Læs mere om CSR-Awards 2013 på www.csrfonden.dk

Se Region Midtjyllands folder: ”Samfundsansvar og CSR”

Læs om Virksomhedsforum For Socialt Ansvar