17-10-201315 danske, norske og svenske regioner er blevet enige om et programudkast for det kommende EU-program for Øresund, Kattegat og Skagerrak. Målet er, at de frem mod 2020 kan få EU-støtte til grænseoverskridende samarbejde om forskning, CO2-neutral økonomi, bæredygtig transport og arbejdsstyrkens mobilitet.

Repræsentanter for 15 regioner og fylker i Danmark, Norge og Sverige er enedes om et forslag til et nyt EU-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak - et af EU's programmer for grænseover¬skridende samarbejde.

I forslaget har parterne valgt at fokusere på fire af 11 mulige fokusområder, nemlig forskning, CO2-neutral økonomi, bæredygtig transport og arbejdsstyrkens mobilitet.

”Vi er meget tilfredse med at være nået frem til et forslag, som støttes af samtlige regioner og fylker”; siger Pontus Lindberg, som er ordførende i Region Skånes vækstforum. Europa Kommissionen har udpeget Sverige som koordinerende land for arbejdet med det nye program, der skal gælde for årene 2014-2020.

Vigtigt for Midtjylland
EU-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak er et såkaldt Interreg-program, som skal fremme samarbejde og løsninger hen over landegrænserne. Selv om Norge ikke er medlem af EU, deltager landet i programmet på lige fod med Danmark og Sverige.

”EU-programmet er meget vigtigt for udviklingen i en region som vores”, siger Conny Jensen, der er medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland og udpeget som medlem af overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet.

”Det grænseoverskridende samarbejde bliver ofte glemt i de nationale programmer, og meget af det eksisterende samarbejde ville ikke være startet uden EU-støtten”, siger Conny Jensen med henvisning til tre dansk-norsk-svenske projekter, hvor Region Midtjylland er lead partner. Det er netværkssamarbejdet om Kompetenceudvikling SkanKomp, der har 38 partnere, projekt VER-DI om erhvervsudviklingsaktiviteter i og omkring nationalparker og andre naturbeskyttelsesområder samt KASK Inkubator-projektet, der handler om kompetenceudvikling af de ansatte i inkubatorerne.

Skal godkendes
Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet har uddelt støtte for godt 900 mio. kroner i indeværende periode, og budgettet ventes at blive tilsvarende eller højere for perioden 2014-2020.
Det programforslag, som de 15 nordiske regioner nu er enedes om, skal godkendes af de tre landes regeringer, før det kan godkendes i Europa Kommissionen. Håbet er, at programmet kan træde i kraft i sommeren 2014.


Se mere om de tre projekter her:
www.skankomp.eu
www.ver-di.eu
www.kaskinkubator.comFlere oplysninger

Conny Jensen, medlem af Regionsrådet
For Region Midtjylland
Telefon: 9712 6273 / 2943 5234
conny.jensen@rr.rm.dk

Henrik Michael Jensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1121
henrik.jensen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne