01-10-2013En gammel forurening med sprøjtemidlet DDT er årsag til, at der nu skal udlægges ren jord ved Børnehaven i Roslev. Det sker i samarbejde mellem børnehaven og Region Midtjylland samt Skive Kommune og foregår i de kommende to uger.

Frem til foråret 2014, hvor det nye græs er spiret frem, kan de 50 børn i Børnehaven i Roslev ikke bruge deres legeplads på den nordlige del af grunden. I de kommende uger vil maskiner nemlig rydde arealet og lægge en halv meter frisk jord oven på den gamle.
Grunden er fra gammel tid forurenet med sprøjtemidlet DDT, viser Region Midtjyllands undersøgelser, og det udgør på sigt en sundhedsrisiko for børnehavens børn – primært hvis de kommer til at spise af jorden.
Der er foretaget 79 jordboringer, og de har vist et DDT-indhold på op til 13 gange så meget som Miljøstyrelsens grænseværdi.

Varig løsning
Der er ingen akut fare for børnene, oplyser Hans Fredborg, vicedirektør og chef for Region Midtjyllands miljøafdeling. Risikoen for at komme i kontakt med den forurenede jord har hidtil været meget begrænset, fordi der er faldsand på selve legepladsen og andre steder græs eller jord, som er kørt hertil udefra.
”Men fordi området netop bruges af børn, ønsker vi en sikker og varig løsning, hvor den forurenede jord bliver isoleret. Det får vi, når vi lægger et markeringsnet og derefter et tykt lag ren jord på. Så vil børnene heller ikke kunne grave ned til den gamle jord”, siger Hans Fredborg.

Lang forhistorie
Området omkring Gartnervej og Kærvej i Roslev er blevet grundigt undersøgt af Region Midtjylland, fordi det har en lang forhistorie som drivhusgartneri, planteskole, frilandsgartneri og frugtplantage. Fra 1939 og i en længere årrække blev der brugt DDT som insektmiddel på stedet. På et tidspunkt fandt man ud af, at midlet kan optages i menneskers og dyrs organismer og gøre skade, og i 1969 blev midlet forbudt her i Danmark. Selv om der er gået mere end 40 år, findes der stadig DDT i mere eller mindre nedbrudt form mange steder, for midlet er vanskeligt nedbrydeligt i naturen.
Afværgeprojektet i Roslev er et samarbejdsprojekt mellem Skive Kommune og Region Midtjylland. Jordundersøgelserne er foretaget af Region Midtjylland, og resultaterne er løbende blevet diskuteret med kommunens miljøafdeling og afdelingen for Kultur- og Familieforvaltning, lige som børnehavens personale og forældre løbende er blevet orienteret.

25.000 grunde i søgelyset
Regionens miljøindsats er knyttet til regionens og kommunernes fælles strategi, den regionale udviklingsplan. Den indeholder visionerne om, at regionens grundvand i år 2030 stadig er rent, og at der ikke længere findes jordforureninger, som udgør en trussel mod folks sundhed.
Af de knap 25.000 grunde, der oprindelig har været i regionens søgelys på grund af deres forhistorie som hjemsted for eksempelvis renserier, maskinstationer, frugtplantager og andre erhverv, der kan have spildt forurenende kemikalier, er der konstateret forurening på knap 3.000, mens knap 6.000 stadig ”kun” er mistænkt.
I år forventer Region Midtjylland at bruge knap 44 mio. kroner på området for jordforurening.Billedtekst:
I de kommende uger fjernes legeredskaber og lignende fra den nordlige del af børnehavegrunden, og derefter skal et markeringsnet og 50 cm jord sikre, at børnene ikke kan komme i kontakt med den forurenede jord.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det. Flere oplysninger:

Hans Fredborg, vicedirektør
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1900
hans.fredborg@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne