20-11-2013

Der er onsdag morgen, 20. november 2013, indgået en konstitueringsaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

Aftalen betyder, at Bent Hansen (S) bliver regionsrådsformand for Region Midtjylland i perioden 2014 – 2017.

Bente Nielsen (SF) bliver 1. næstformand og Anne V. Christensen (Venstre) bliver 2. næstformand.

Se vedlagte aftale, som redegør for sammensætningen af Forretningsudvalg, rådgivende udvalg mv.

Onsdag 20. november fintælles stemmerne, ligesom de personlige stemmer bliver optalt. Sandsynligvis bliver det natten til torsdag 21. november, før alle personlige stemmer er optalt og det dermed står klart, hvilke politikere der er valgt til regionsrådet.
Sammensætningen af regionsrådet offentliggøres på www.rv13.dk/midtjylland, straks det er kendt.

Valgresultatet skal godkendes af Region Midtjyllands valgbestyrelse, før det kan betragtes som endeligt. Valgbestyrelsen mødes torsdag 21. november kl. 11.00.

Stemmeprocenten til valget i Region Midtjylland var 73,8 pct. Ved seneste valg i 2009 var stemmeprocenten 67,8 pct