04-11-2013

Hver tredje af de midtjyske gazellevirksomheder har været i kontakt med det regionale erhvervsfremmesystem. De har eksempelvis fået specialiseret hjælp til internationalisering, forretningsstrategi, kapitalformidling eller netværksdannelse.

330 virksomheder i Region Midtjylland vokser så hurtigt, at de kan betegnes som gazellevirksomheder. Og en pæn del af dem har benyttet sig af det regionale erhvervsfremmesystem for at nå de flotte resultater.

Det fremgår af tal fra Væksthus Midtjylland, som er operatør på den regionale erhvervsfremmeindsats.
125 af de 330 midtjyske gazeller har haft kontakt til erhvervsservicesystemet og har modtaget en form for rådgivning. Og 42 af dem har efterfølgende fået tilskud til specialiserede forløb – typisk i forbindelse med at starte eksport, etablere forretningsbaserede netværk for at indhente teknologisk viden, opkvalificere virksomhedens kompetencer eller finde risikovillig kapital.

”Gazellerne er jo virksomheder, der i særlig grad skaber vækst og arbejdspladser i regionen, og det er glædeligt at konstatere, at vi har haft en finger med i spillet hos så stor en andel af dem”, siger formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen.

Effektiv arbejdsdeling
Vækstforum Midtjylland har med sin erhvervsudviklingsstrategi igangsat en række initiativer, der skal styrke virksomhedernes muligheder for at begå sig i den globale konkurrence. Og i den nye strategi for 2013-14 er kræfterne koncentreret endnu mere om den gruppe af virksomheder, som både kan og vil skabe vækst, forklarer afdelingsleder Bent B. Mikkelsen.

”Vi har sammen med kommunerne udviklet et sammenhængende og overskueligt erhvervsfremmesystem med attraktive og relevante tilbud til iværksættere og virksomheder, og det er godt at se, at det virker på alle planer”, siger Bent B. Mikkelsen.

”For det første er det let for virksomhederne at komme i kontakt med systemet. Det viser det store antal brugere, som er geografisk fordelt over hele regionen. Derudover fungerer samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthus Midtjylland, som henviser virksomheder til hinanden. Og endelig er der stor interesse for de regionale tilbud om specialiseret rådgivning, strategiske netværk og kapital. På den måde bruger vi midlerne på den mest effektive og vækstskabende måde”, siger Bent B. Mikkelsen.

Lokal erhvervsservice
I 2012 gav den lokale erhvervsservice vejledning til 12 procent af det samlede antal iværksættere og fem procent af de etablerede virksomheder. Det viser tal fra en profilanalyse blandt 14 af regionens 19 kommuner. I disse 14 kommuner var det således knap 700 iværksættere og 1.673 etablerede virksomheder.

Væksthuset
I 2012 kortlagde Væksthus Midtjylland vækstpotentialet for 1.202 iværksættere og virksomheder, som enten var blevet henvist fra det kommunale erhvervskontor eller havde henvendt sig direkte. Disse 1.202 virksomheder blev eksempelvis få tilskud til rådgivning inden for et af de regionale udviklingsprogrammer, blive henvist videre til nationale ordninger eller få hjælp gennem en af to platforme for henholdsvis internationalisering og kapitaltilførsel. I 2012 førte vækstkortlægningerne til 491 individuelle bevillinger og 208 deltagere i kollektive forløb.

”Vi har altså også godt fat i underskoven af nye virksomheder, og foreløbige analyser viser, at vi når målene om at accelerere deres udvikling”, siger Bent B. Mikkelsen med henvisning til Erhvervsstyrelsens halvårlige Væksthusstatistik.

Den sammenligner resultaterne fra landets fem væksthuse, og her klarer Væksthus Midtjylland sig særdeles godt. De midtjyske virksomheder, der får vejledning i Væksthus Midtjylland, udvikler sig bedre end andre – hvad enten man ser på beskæftigelse, omsætning eller eksport.

Se kort med de midtjyske gazellevirksomheder

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA
En gazellevirksomhed er en virksomhed, der i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden.
Derudover skal den være et A/S eller Aps, have mindst en mio. kr. i årlig omsætning eller 500.000 kroner i bruttoresultat, have offentliggjort mindst fire årsregnskaber, og deres samlede sum af den primære drift skal være positivt.