13-12-2013Projekt FIN-EN, hvor 13 EU-lande samarbejder om at udlede best practice for finansielle instrumenter, vækker stor interesse i Europa Kommissionen. Region Midtjyllands erfaringer bidrager til at sætte nye europæiske standarder.

Finansielle instrumenter er et af de primære emner, der drøftes i forberedelsen af den kommende strukturfondsperiode 2014-2020. FIN-EN projektet, som Region Midtjylland er dansk deltager i, arbejder målrettet på at levere anbefalinger til Europa Kommissionen og på at gøre opmærksom på de erfaringer, der er opbygget blandt projektpartnerne i den nuværende strukturfondsperiode. Formålet er at sikre, at de finansielle instrumenter, der lanceres i de Europæiske regioner i 2014-2020, får størst mulig effekt.

Dialog med kommissionen
Takket være projektets målrettede og intensive kommunikation har det været muligt at opbygge en god dialog med Europa Kommissionen. I foråret mødtes projektpartnere med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik (DG Regio) for at dele de første resultater og for at drøfte, hvordan man kan maksimere effekten af projektet. Efterfølgende har DG Regio deltaget aktivt på projektets Open Days arrangement og senest på den netop afholdt midtvejskonference i Clermont-Ferrand i Frankrig.
”Det er tydeligt at Europa Kommissionen er meget interesseret i projektet og gerne vil lytte til de resultater og anbefalinger, som projektpartnerne kommer med”, fortæller udviklingskonsulent Jens Kastrup Kjersgaard fra Region Midtjylland.

Iværksætterfond
”Region Midtjylland er med sin deltagelse i projektet med til at sætte en dagsorden for, hvordan Europas regioner fremover vil arbejde med finansielle instrumenter. Vi har begrænset erfaring med at arbejde med finansielle instrumenter. Men vi har været meget innovative i udformningen af vores instrument, Midtjysk Iværksætterfond, og mange regioner har interessere i de erfaringer, vi har gjort os”, siger Jens Kastrup Kjersgaard.

Læs mere på www.fin-en.eu


Flere oplysninger:

Jens Kastrup Kjersgaard, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1532 / 5150 6046
jens.kjersgaard@ru.rm.dk


FAKTA
Partnerne i FIN-EN (Sharing Methodology on Financial Engineering for Enterprises) kommer fra Lombardiet i Italien (Lead Partner), Bruxelles i Belgien, Andalusien i Spanien, Ungarn, Slovenien, Letland, Litauen, Hessen i Tyskland, Grækenland, Portugal, North West regionen i England, Region Auvergne i Frankrig og Region Midtjylland.