09-12-2013

09-12-2013

Region Midtjylland har været med til at skabe tusindvis af arbejdspladser og øget omsætning i de private virksomheder. Det viser den første effektvurdering af de 80 virksomhedsrettede projekter, der via Vækstforum har fået penge fra EU’s strukturfonde.


Der er kommet både arbejdspladser og omsætning ud af de penge, som EU i de seneste fem år har givet regionerne til erhvervsudvikling.

I Region Midtjylland handler det således om, at 470 mio. EU-kroner er blevet kanaliseret ud i virksomhedsrettede projekter, hvor de er blevet suppleret med lige så mange penge fra eksempelvis regionen, kommuner eller virksomhederne selv.
11.500 midtjyske virksomheder har deltaget i projekterne, og de har fået noget ud af det. Samlet set har de over en toårig periode solgt mere og ansat flere end andre sammenlignelige virksomheder.

Det fremgår af den første samlede effektvurdering af EU's strukturfondsindsats i de danske regioner. Bag vurderingen står regionerne, Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen.

Positiv udvikling
”I de forløbne fem-seks år har vi sat nogle store skibe i søen, blandt andet på områderne energi og fødevarer, og nu kan vi se resultaterne. Der er vækst i virksomhederne inden for de områder, vi har valgt at fokusere på – og jeg er overbevist om, at de positive resultater bliver endnu tydeligere, når vi måler igen næste år. Det vil ikke undre mig, hvis vi runder 10.000 nye arbejdspladser i 2014”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland, der drøftede effektvurderingen på sit møde tirsdag.

Nye arbejdspladser
De betydeligste indsatsområder målt på virksomhedernes omsætning, indtjening og eksport er energi/miljø, fødevarer, innovation/forretningsudvikling samt uddannelse/kompetenceudvikling.

Ifølge effektvurderingen er det specielt projekterne inden for uddannelse og kompetenceudvikling, der har bidraget til at skabe arbejdspladser i den toårige periode fra 2008 til 2010. Her topper antallet med 4.304 nye job i virksomhederne. Også de projekter, der handler om innovation og forretningsudvikling, har vist sig at skabe mange arbejdspladser, nemlig 1.360 heltidsstillinger. Virksomheder, der har deltaget i energi/miljøprojekter, har fået 323 nye heltidsstillinger på den konto, mens der er kommet 138 nye job ud af fødevareprojekterne.

Overordnet har de deltagende virksomheder typisk øget omsætningen med mellem 10 og 33 procent i løbet af de to år, øget eksporten med 20-30 procent og indtjeningen med mellem 10 og 63 procent.

Vigtig viden
”Nu har vi på tværs af regionerne fået skabt nogle modeller for, hvordan vi måler på effekterne af vores indsats. Og det er meget tilfredsstillende at se, at vi er med til at flytte udviklingen”, siger Bent Hansen.

”Fremover vil vi foretage tilsvarende målinger hvert år. De giver os en vigtig viden om, hvad der virker og ikke virker, og så kan vi bruge kræfterne og pengene så effektivt som muligt”, siger Bent Hansen.


Billedtekst:
Iværksættervirksomheden Webstech i Tjele er en af dem, der skaber udvikling og beskæftigelse i Danmark. Webstech arbejder med at løse problemerne med ressourcespild i landbruget, og stifteren Ole Green (indsat) har udviklet trådløs sensorteknologi, der kan måle f.eks. fugt i korn og spare landmænd for store tab. Webstech har
deltaget i det EU-støttede regionale udviklingsforløb Business Boost, der blandt andet inkluderer en business coach
Foto: Niels Åge Skovbo
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, når fotograf krediteres. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk 

Per Christensen 
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1131
per.christensen@ru.rm.dk


FAKTA – sådan har vi målt

  • Effektvurderingen omfatter de EU-støttede erhvervsfremmeprojekter, der er startet i perioden 2007-2012. Selve vurderingen sker for perioden 2010-2012.
  • Det undersøges, om andelen af vækstvirksomheder i deltagergruppen er statistisk signifikant større end andelen i en referencegruppe, som ikke har deltaget i den midtjyske erhvervsfremmeindsats. Der er taget højde for lokalisering, branche, størrelse og historisk vækst.
  • Der effektvurderes på beskæftigelse og omsætning.
  • Erhvervsfremmeindsatsen kan have haft andre vigtige effekter end dem, der er målt her.


Se hele effektvurderingen med beskrivelse af metode og usikkerhedsfaktorer.