09-12-2013Et samarbejde på tværs af 13 EU-lande skal samle erfaringer med metoder til ekstern investering i små og mellemstore private virksomheder. Projektet FIN-EN er støttet af EU, og lige nu henter partnerne inspiration i Frankrig.

Siden starten af 2012 har Region Midtjylland været en del af det grænseoverskridende projekt FIN-EN, der ledes af den italienske Lombardiet-region.

På kort sigt handler det om at udveksle viden og erfaring om brugen af forskellige finansielle instrumenter i de små og mellemstore virksomheder – eksempelvis Midtjysk Investeringsfond.

På længere sigt er målet for Region Midtjylland at øge udbuddet af risikovillig kapital og at sikre, at de offentlige penge, regionen skyder ind i virksomhederne, får størst mulig effekt. Det kan ske i form af mere innovation, større konkurrencedygtighed og flere arbejdspladser i regionen, fortæller udviklingskonsulent Jens Kastrup Kjersgaard

Fond med obligatorisk træning
”Vi er gået med i samarbejdet for at lære noget, men vi har samtidig noget at vise de andre. På den ene side er vi nybegyndere på feltet, hvor f.eks. Italien, Portugal, Ungarn og England har stor erfaring i at formidle risikovillig kapital via forskellige former for finansielle instrumenter. På den anden side har vi på initiativ fra Vækstforum i Region Midtjylland sidste år stiftet Midtjysk Iværksætterfond, der har skabt stor opmærksomhed hos vores projektpartnere. Det skyldes dels, at halvdelen af fondens midler er private penge, og dels at fonden har et indbygget træningsprogram, der over nogle måneder skal gøre de dygtigste af virksomhederne klar til at modtage kapital”, siger Jens Kastrup Kjersgaard.

Best Practise
I FIN-EN-projektet har partnerne hentet inspiration igennem et studiebesøg i Portugal tidligere på året. Her i december går turen til Frankrig og endelig til England i april 2014. Der er desuden gennem en række workshops udarbejdet et best practise katalog, som både de 13 partnere og alle andre interesserede kan bruge.

Læs mere på www.fin-en.eu

Flere oplysninger:

Jens Kastrup Kjersgaard, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1532 / 5150 6046
jens.kjersgaard@ru.rm.dk


FAKTA
Partnerne i FIN-EN (Sharing Methodology on Financial Engineering for Enterprises) kommer fra Lombardiet i Italien (Lead Partner), Bruxelles i Belgien, Andalusien i Spanien, Ungarn, Slovenien, Letland, Litauen, Hessen i Tyskland, Grækenland, Portugal, North West regionen i England, Region Auvergne i Frankrig og Region Midtjylland.