06-01-2014Region Midtjylland indleder et samarbejde med ungarske myndigheder om at få flere handicappede i arbejde.

- Region Midtjylland vil indgå i dialog med internationale samarbejdspartnere og gennem gensidig udveksling af erfaringer og viden skabe innovation og udvikle en høj faglighed på alle fagområder.
Sådan lyder nogle af visionerne bag Region Midtjyllands Koncernstrategi for internationaliseringen, der blev vedtaget af regionsrådet i marts sidste år.
Som en udmøntning af visionen går Region Midtjylland nu i tæt dialog med de ungarske myndigheder om vidensdeling på handicapområdet.
Dialogen består blandt andet af en hensigtserklæring, der blev afgivet mellem ungarske og danske fagmedarbejdere under konferencen “Et selvstændigt liv” i Budapest - om at få flere handicappede i arbejde.

Region Midtjyllands mangfoldighedskonsulent i Koncern HR, Anders K. Kristensen, fortæller, at samarbejdet er til gavn for mangfoldigheden på arbejdsmarkedet i begge lande:
- Vi kan berige hinanden i en fælles bestræbelse på at give handicappede et mere selvstændigt liv, udtaler han.

Mangfoldighedskonsulenten var en del af den delegation fra Region Midtjylland, der besøgte Ungarn i december 2013, og som nu har indledt et samarbejde om at forbedre handicappedes muligheder gennem udveksling af viden om hjælpemidler og inspiration til rehabilitering på arbejdsmarkedet.

Ressource på arbejdsmarkedet
Region Midtjylland vil blandt andet dele ud af erfaringerne fra sit samarbejde med organisationen ”LEV”, der de seneste to år har skabt job til 370 mennesker med et mentalt handicap i Danmark.

Et lille eksempel fra Region Midtjylland, er ansættelsen af en medarbejder med autisme, der bidrager til at løse problemer i IT-afdelingen i arbejdet med den elektroniske patientjournal.
- Medarbejderens fokus er på detaljer, som kun få andre ville kunne overskue. Det er godt eksempel på, hvordan man kan gøre denne udsatte gruppe til en ressource på arbejdsmarkedet, fortæller Anders K. Kristensen.

Ungarske kvoter
Regionens fagmedarbejdere fik under konferencen i Budapest også inspiration til at få mere socialt ansvar på arbejdsmarkedet. De ungarske myndigheder har indført et kvotesystem, der kræver, at virksomheder skal ansætte en handicappet for hver 25 medarbejdere, man har.
- Det er et konkret bud på, hvordan man kan bruge kvoter til at sikre større mangfoldighed på arbejdsmarkedet, siger Anders K. Kristensen og fortsætter:
- Vi har flere gange diskuteret kvoter herhjemme, og det kan være, at den ungarske model kan inspirere.

Strategi: Anerkendelse for fagekspertise
Samarbejdet mellem Ungarn og Region Midtjylland kan betyde, at en dansk-ungarsk konference om handicappede også kan finde sted i Danmark. Derudover tilkendegav flere ungarske fagmedarbejdere under den dansk-ungarske konference et ønske om at komme til Danmark for at lære mere om det danske handicapområde, fortæller Anders K. Kristensen.

Region Midtjylland har et godt og veludviklet internationalt samarbejde gennem sit kontor for Øst- og Centraleuropa i Ungarn, et EU-kontor i Bruxelles samt et repræsentationskontor i Kina.

Yderligere henvendelse til:
Anders K. Kristensen, mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland, tlf.: 5127 0740,
andkri@rm.dk

Peder Bang, fuldmægtig i Region Midtjylland, tlf. 7841 1122,
peder.bang@ru.rm.dk
 
Max Madsen, leder af Region Midtjyllands kontor for Øst- og Centraleuropa, Budapest, tlf. 0036 209 53 1764,
mm@dbo.hu