28-01-2014

Det nyvalgte regionsråd i Region Midtjylland besluttede i dag at nedsætte rådgivende udvalg for alle regionens største fagområder. Udvalgsarbejdet giver politikerne mulighed for at følge organisationens udfordringer på nærmeste hold.

For at sikre en tilstrækkelig grundig behandling af de sager, der bliver behandlet politisk, besluttede regionsrådet i dag at nedsætte fire rådgivende udvalg, der som noget nyt fungerer i alle valgperiodens fire år.

Mere og bedre viden
- Med fire-årige udvalg får regionsrådets medlemmer bestemt bedre muligheder for at sætte sig dybere ind i komplicerede problemstillinger og følge fagområder gennem længere tid. Begge dele styrker klart det regionale demokrati, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Udvalg kan rådgive
Styrelsesloven tillader regionsrådet at nedsætte rådgivende og midlertidige udvalg. Udvalgene træffer ikke egentlige beslutninger.

Fire nye rådgivende udvalg:

Rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet 

 • Anders Kühnau, formand (A) 
 • Susanne Buch Nielsen, næstformand (F) 
 • John G. Christensen (A) 
 • Lene Fruelund (Ø) 
 • Ove Nørholm (C) 
 • Aleksander Aagaard (V) 
 • Erik Vinther (V) 
 • Bent Dyrvig (V) 
 • Anders Primdahl Vistisen (O)
 • Se udvalgets kommissorium

Rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde 

 • Henrik Gottlieb Hansen, formand (A) 
 • Henrik Qvist, næstformand (Ø) 
 • Hanne Roed (B) 
 • Susanne Gaarde (A) 
 • Nicolaj Bang (C) 
 • Olav Nørgaard (V) 
 • Steen Jakobsen (V) 
 • Lone Langballe (O) 
 • Karina Due (O)
 • Se udvalgets kommissorium

Rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud

 • Jørgen Nørby, formand (V) 
 • Carl Johan Rasmussen, næstformand (A) 
 • Arne Lægaard (V) 
 • Lone Langballe (O) 
 • Henrik Fjeldgaard (A) 
 • Marianne Carøe (A) 
 • Mette Valbjørn (A) 
 • Birgitte Svenningsen (A) 
 • Bente Nielsen (F)
 • Se udvalgets kommissorium


Rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling

 • Poul Erik Christensen, formand (B) 
 • Niels Erik Iversen, næstformand (A) 
 • Claus Kjeldsen (A) 
 • Morten Flæng (A) 
 • Ole Jepsen (A) 
 • Arne Lægaard (V) 
 • Torben Nørregaard (V) 
 • Anders Primdahl Vistisen (O) 
 • Keld Marstrand Christensen (I)


Udvalgene begynder arbejdet i dag, og virker indtil 31. december 2017.

Regionsrådet planlægger også at nedsætte en række midlertidige udvalg på sit næste møde onsdag den 26. februar.

Flere oplysninger 

 • Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk 
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer
 • Region Midtjyllands pressevagt svarer alle hverdage melem
  kl. 9 og kl. 17 på tlf. 7841 0666


Mødekalender for regionsråd og forretningsudvalg


Regionsrådets medlemmer