24-02-2014Med udgangspunkt i regionens eget strømforbrug søsætter Vækstforum Midtjylland et initiativ, der skal sikre maksimalt udbytte af den skiftende vindmøllestrøm. Initiativet, som der nu søges en operatør til, skal føre til erhvervsudvikling inden for smart grid.

I december 2013 satte produktionen af strøm fra vindmøller rekord. Møllestrømmen udgjorde den måned 55 procent af det danske elforbrug, og i et enkelt døgn, den 21. december, overgik produktionen af vindstrøm vores forbrug.

Med den planlagte udbygning med vindkraft i Danmark kommer vinden til at stå bag en stadig større del af vores elproduktion.
Og det er der mange penge i på sigt, hvis vi altså forstår at flytte vores strømforbrug til tidspunkter, hvor det blæser.

Nye job i Midtjylland
I Region Midtjylland er der særlig mange vindmøller og mange arbejdspladser på vindområdet. Regionen har derfor store interesser i at finde løsninger på denne udfordring – løsninger, som på længere sigt forventes at kunne skabe yderligere arbejdspladser.

På den baggrund søsætter Vækstforum og Regionsrådet en indsats, der skal skabe erhvervsvækst på området. I den forbindelse søger regionen en operatør, som kan samle et konsortium bestående af aktører inden for erhvervsudvikling, videninstitutioner og energiselskaber til at løfte opgaven.

Regionen er den første kunde
Tanken er at bruge regionens egen bygningsmasse som udgangspunkt. Alene på de midtjyske hospitaler løber der cirka 80 mio. kWh om året gennem målerne. Det svarer til 20.000 husstandes forbrug. Det skulle være muligt at flytte noget af forbruget til timer med megen vindmøllestrøm, uden at det naturligvis må gå ud over hospitalernes driftsopgaver.

Se opslaget
”Operatør til erhvervsudvikling inden for smart grid”


Yderligere oplysninger:
Henning Laursen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1806 / 2924 2239
henning.laursen@ru.rm.dk