26-02-2014Otte nye og 13 kendte ansigter skal videreføre arbejdet med at give det midtjyske erhvervsliv optimale vækstvilkår. Onsdag godkendte regionsrådet sammensætningen af et nyt Vækstforum Midtjylland.

Når Vækstforum Midtjylland holder årets første møde den 5. marts, vil der være otte nye ansigter i den 21 mand store forsamling.
På sit møde onsdag godkendte Regionsrådet for Region Midtjylland det nye Vækstforum, der favner personer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter samt kommunale og regionale politikere. Sammen skal de bidrage til gode rammer for den regionale erhvervsudvikling.
På forhånd har de fået erhvervsudviklingsstrategien "En globalt kompetencedygtig region 2010-2020" stukket i hånden sammen med den handlingsplan, som det tidligere Vækstforum har forberedt, og som rækker året ud.

Otte områder
Heraf fremgår, at arbejdet skal koncentreres om otte indsatsområder, nemlig:
• Digitalisering
• Energi og miljø
• Fødevarer
• Innovation og forretningsudvikling
• Iværksætteri
• Turisme
• Uddannelse og kompetenceudvikling
• Velfærdsinnovation

Derudover skal Vækstforum være med til at udforme en nyskabelse i regionerne, nemlig den såkaldte Vækst- og Udviklingsstrategi.
Den er et resultat af regeringens evaluering i fjor af regionernes opgaver og resultater og skal erstatte den hidtidige erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan. Strategien skal udarbejdes i tæt samarbejde med regionsrådet og en lang række interessenter og ligge klar i 2015.

En halv milliard kroner
Vækstforum afgiver indstilling til staten om anvendelse af regional- og socialfondsmidler og til regionen om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål.
Frem til 2020 drejer det sig om cirka 400 mio. kroner fra EU’s strukturfonde plus godt 100 mio. kroner årligt fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Medfinansiering fra eksempelvis staten, kommuner og private virksomheder gør, at den samlede finansiering når op i nærheden af 3,6 mia. kroner.

21 medlemmer
Det nye Vækstforum ser ud som følger:

Regionsrådet:
Bent Hansen, formand (A)
Ulla Diderichsen (V)
Henrik Gottlieb Hansen (A)

Dansk Industri:
(2 medlemmer)
Alette Algreen-Ussing, Adm. direktør Them Andelsmejeri (NY)
Lars Aagaard, Koncerndirektør, Grundfos A/S,

Dansk Erhverv:
Vibeke D. Hansen, adm. direktør, Pragmasoft A/S, Aarhus N (NY)
Dansk Byggeri:
Tina Grangaard, adm. direktør, Tømrerfirmaet Madsen og Grangård A/S
Landbrug og Fødevarer:
Nicolai Hansen, adm. direktør, KMC
Finansrådet Heine Bach, områdedirektør, Region Aarhus, Nordea,
Aarhus Universitet:
Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet (NY)
Via University College:
Harald Mikkelsen, rektor, Via University College
Mercantec:
Kirsten Holmgaard, direktør, Mercantec
LO i fællesskab med FTF
og AC:
(2 medlemmer)
Viggo Thinggaaard, LO-sektionsformand Silkeborg-Favrskov og afdelingsformand HK,
Thor Jensen, Regionsformand FTF Midtjylland (NY)
Dansk Arbejdsgiverforening:
Peer H. Kristensen, Visit Aarhus
Kommunerne:
(6 medlemmer)
Jørgen Gaarde, borgmester, Skanderborg Kommune (NY)
H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune (NY)
Jakob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune
Erik Flyvholm, borgmester, Lemvig Kommune
Claus Wistoft, borgmester, Syddjurs Kommune (NY)
Iver Enevoldsen, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune (NY)Læs om initiativer og projekter, som Vækstforum har støttet i publikationen ”Fem år med Vækstforum

Se mere på
http://www.rm.dk/vakstforum/ 

Yderligere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Vækstforum Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Pia Fabrin, vicekontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1103
pia.fabrin@ru.rm.dk


Billedtekst:
Udvikling af det midtjyske fødevareerhverv står højt på Vækstforum Midtjyllands liste. Regionen er udpeget som centrum for den nye nationale klynge, Danish Food Cluster.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikkepå det.