24-02-2014Regionsrådet for Region Midtjylland vedtog onsdag at støtte otte uddannelsesprojekter med tilsammen 5,4 mio. kroner. De fleste projekter handler om samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og det erhvervsliv, de unge senere skal sluses ud i.

De gode forbindelser mellem skole og erhvervsliv er i centrum, når Regionsrådet for Region Midtjylland denne gang uddeler penge fra den regionale udviklingspulje for ungdomsuddannelser.
På sit møde onsdag besluttede rådet at imødekomme otte ud af 14 ansøgninger om puljemidler, og de fleste af dem tager sigte på at forberede eleverne på det arbejdsliv, der venter forude.

Virksomheds-
netværk
Flere uddannelses¬institutioner vil således indgå samarbejder med lokale virksomheder.
Et af projekterne, Hvad skal vi leve af i vores lokalområder i fremtiden? går ud på at etablere netværk af virksomheder rundt om de enkelte uddannelsesinstitutioner.
Hvert netværk skal oparbejde en vidensbank og være med til at udfordre eleverne på emner som bæredygtighed og innovation.
Bag projektet står Struer Statsgymnasium, Lemvig Gymnasium, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium, Viborg Gymnasium & Hf, Ikast-Brande Gymnasium & Hf samt Mercantec (Htx).

Projektet Byg et hospital skal bygge bro til de uddannelser, der er rettet mod byggefagene. Bag det står Mercantec sammen med Aarhus Tech, Herningsholm, UU Aarhus, Viborg og Herning, LO sektionerne i Aarhus, Viborg, Silkeborg/Favrskov og Herning.
Aarhus Social- & Sundhedsskole og Social- & Sundhedsskolen i Herning får penge til projektet Inddragelse af praksis i Undervisningen. Her vil man allerede i grundforløbet introducere elementer fra elevernes erhvervspraktik.
Horsens Gymnasium, Silkeborg Tekniske Skole (HTX) og Handelsgymnasiet i Silkeborg (HHX) får penge til projektet Reduktion af drenges chanceulighed i de gymnasiale uddannelser.
Holstebro Gymnasium får sammen med ni øvrige gymnasier i regionen og Aarhus Universitet penge til projektet Brobygning mellem gymnasium og universitet - Universitetsstuderende som mentorer for udvalgte subtalenter fra gymnasier i Region Midtjylland
Aarhus Social- & Sundhedsskole, Risskov Gymnasium, Kalø Økologiske Landbrugsskole, Viden Djurs og Teknisk Skole Silkeborg får midler til at udvikle opsamlings- og dokumentationsmateriale i forbindelse med deres fælles Ghanaprojekt Internationalisering i en visionær pædagogisk rammesætning.
Endelig får Tørring Gymnasium og Bjerringbro Gymnasium støtte til at udarbejde en manual til feltarbejde som led i formidlingen af deres projekt Eleven som lokal verdensborger.


Billedtekst:
Det er vigtigt at de unge får en god uddannelse og gerne en erhvervsuddannelse. Derfor har regionsrådet denne gang prioriteret en række projekter, som involverer samarbejde med erhvervslivet.

Flere oplysninger

Pia Fabrin, vicekontorchef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1103
pia.fabrin@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA
Regionsrådet støtter gennem sin udviklingspulje på uddannelsesområdet de nationale og regionale målsætninger på uddannelsesområdet. Der er indtil nu bevilget støtte til 120 udviklingsprojekter – se en oversigt over dem.
Regionsrådet har ansvar for sekretariatsbetjeningen af de regionale fordelingsudvalg, der fordeler elever på regionens almene gymnasier, og har en koordinerende funktion i forhold til VUC og andre uddannelsesinstitutioner med det formål at sikre det regionale udbud af uddannelser.


Region Midtjylland udgiver Nice to know - et nyhedsbrev for uddannelsesområdet