07-02-2014I forbindelse med Region Midtjyllands fødevaresatsning får virksomheder og forskere på fødevareområdet chancen for at mødes og udveksle ideer. Det sker på Aarhus Universitet i Foulum 27. marts.

Under Region Midtjyllands fødevaresatsning "Klog hverdagsmad" arbejder innovationsmiljøet FFI (Future Food Innovation) bl.a. med at øge innovationskompetencer og vidensamarbejde. Det sker bl.a. ved at sikre nemmere adgang til viden for virksomheder.
Rationalet er, at når virksomheder samarbejder med videninstitutioner omkring udvikling og innovation, bliver medarbejderne mere produktive, og resultater og løsninger frembringes hurtigere. Der bliver kort sagt kortere fra ny idé til faktura.
Den 27. marts inviterer FFI derfor i samarbejde med Aarhus Universitet for 3. gang til arrangementet "Mød en forsker". Her giver fødevareforskere korte pitch om deres forskning, efterfulgt af korte møder mellem forsker og virksomhed. Hver virksomhed kan således komme i nærkontakt med flere forskere i løbet af arrangementet.

Nye alliancer
Lektor Jette Feveile Young fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, har været med til at arrangere "Mød en forsker".
"I mange forskningsprogrammer er der krav om, at der er samarbejde med virksomheder, og i nogle tilfælde skal det være mindre eller mellemstore virksomheder. Som forskere har vi en tendens til at samarbejde med de samme virksomheder. Her får vi mulighed for at møde nye virksomheder, som vi ikke havde tænkt, at vi kunne samarbejde med”, siger Jette Feveile Young.

Gode erfaringer
I foråret 2013 blev der arrangeret 92 møder mellem 14 forskere og 35 små og mellemstore virksomheder. Efterfølgende har flere deltagere fundet sammen i et samarbejde.
Et eksempel er virksomheden Is fra Skarø, som ønskede kontakt til forskerverdenen for at få løst en smagsmæssig udfordring i forhold til et nyt isprodukt.
En del af virksomhedens produktion er specialdesignede isprodukter med højt proteinindhold til fx kræft- og nyrepatienter. For flere patientgrupper er det også ønskeligt med et lavt sukkerindhold, men når sukkeret erstattes af andre sødemidler, kan der opstå uønskede smagsændringer, og det var denne udfordring, som virksomheden havde til forskerne.

Se program for arrangementet

Yderligere information:

Gyda Bay,
Innovationschef FFI
Telefon: 2441 7262
gb@agropark.dk

Kathrine Vejgaard Stage
Site manager
Telefon: 8999 2525 / 3050 3625
kvs@agropark.dk

Anja Rasmussen
Udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon 7841 1705
anja.rasmussen@ru.rm.dk


Fakta om arrangørerne:
"Mød en forsker" er arrangeret af Region Midtjyllands innovationsmiljø på fødevareområdet FFI - Future Food Innovation, i samarbejde med Aarhus Universitet og Enterprise Europe Network.

Konsoriet bag FFI består af Agro Busines Park, AgroTech, Teknologisk Institut, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) samt Aarhus Universitet (MAPP centret og Institut for Fødevarer). FFI er finansieret af Region Midtjylland, EU's Regionalfond, statslige midler og privat medfinansiering.
Læs mere om FFI på deres hjemmeside: http://www.futurefoodinnovation.dk/