20-03-2014

Region Midtjylland og Aarhus 2017 har torsdag sat navne på fire nye partnerskaber under initiativet More.Creative. De spænder lige fra gastronomisk forretningsudvikling til mulighederne i film- og tv-produktion. Alle fire kan på længere sigt skabe vækst og arbejdspladser i regionen.

Mange af Danmarks kommende væksteventyr ligger gemt i de kreative erhverv. Nu trækker Region Midtjylland og Aarhus 2017 kreative forretningsidéer frem i lyset for at afdække og understøtte potentialet for nye job i regionen. Det sker i regi af More.Creative, hvor der i 2014 er afsat 10 mio. kr. til dels at understøtte fire nye partnerskaber, dels at videreudvikle fem, som er gået videre fra 2013.

Læs hele pressemeddelelsen fra More.Creative
Se faktaark om initiativet
Læs om de ni partnerskaber

Yderligere oplysninger:
Anders Hermansen
Udviklingskonsulent
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1708 / 2014 1292
anders.hermansen@ru.rm.dk