En god løsning kommer først – økonomi og bureaukrati kan bedre vente. Aarhus Universitetshospital Aarhus og Aarhus Kommune aftalte i formiddag, hvordan en konkret presseomtalt respiratorpatient straks kan få den hjælp han har behov for. Kommune og region er enige om, at patienterne har absolut førsteprioritet.

Formand for det rådgivende udvalg for hospitalsområdet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) er både tilfreds og glad.

- Region Midtjylland er jo i bund og grund fuldstændig enig med regeringen og Aarhus kommune om, at ingen patienter må mangle en behandling, de har brug for. Det er jo derfor vi er her – for patienterne, siger Anders Kühnau.

Løsning i god dialog
Hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital, Gert Sørensen, var i formiddag i dialog med direktør Hosea Dutschke i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

De to drøftede, hvordan den konkrete sag kan løses omgående, og hvordan Aarhus kommune og Respirationscenter Vest fremadrettet får et endnu bedre og mere konstruktivt samarbejde til gavn for patienterne.

Samme muligheder
Der er enighed om, at den presseomtalte patient bør have samme muligheder, som patienter i samme situation får tilbudt andre steder. Det sker nu. Parterne er også enige om, at eventuelle økonomiske spørgsmål bliver løst sidenhen.

- Jeg vil også sige, at hvis det er tilfældet, at uenighed mellem kommune og region har spændt ben for, at en patient får god og rettidig behandling, så er jeg bare endnu mere glad for, at vi sammen med Aarhus Kommune har fundet en hurtig løsning, siger Anders Kühnau.
Flere oplysninger