19-03-2014Mange kulturprojekter i Region Midtjylland har et internationalt potentiale, der aldrig bliver udnyttet. Nu skal et treårigt projekt støttet af Region Midtjylland sikre flere internationale projekter og dermed åbne nye døre for kulturen.

Det midtjyske regionsråd giver tilskud til mange innovative kulturprojekter, som kunne blive endnu bedre, hvis de blev udfoldet i et samspil med internationale partnere.
Det sker bare ikke i øjeblikket, for internationalt samarbejde er ressourcekrævende, ikke mindst i EU-regi. De fleste midtjyske kulturinstitutioner er for små til på egen hånd at løfte de administrative byrder, der er forbundet med at gå ind i større internationale projekter.
Det er baggrunden for, at regionsrådet onsdag besluttede at støtte en treårig indsats for internationalisering af kulturlivet. Det skal ske ved at fremme initiativer til internationale kulturprojekter og medvirke som sparringspartner og rådgiver i projekterne.

Konsulent ansættes
Det er Region Midtjyllands og de midtjyske kommuners EU-kontor i Bruxelles, der kommer til at stå for opgaven i et nært samarbejde med regionens kulturmedarbejdere og medarbejderne i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017.
Projektet indebærer, at der ansættes en særlig EU-kulturrådgiver, der i første række skal være med til at finde de mest interessante projekter i regionen og tilvejebringe partnerskaber og finansiering omkring dem. Men i det lange perspektiv skal projektet sikre et permanent internationalt fokus omkring kulturpolitikken. Stillingen vil blive opslået i starten af april.

Aarhus 2017
Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen vil det skabe nye muligheder for det regionale kulturliv.
”Vores kulturinstitutioner er gode til at tænke nyt, og på den måde spiller de en betydningsfuld rolle i forhold til vores regionale udviklingsindsats. Det skal vi ud og fortælle i udlandet, og vi vil selvfølgelig udnytte den ekstra bevågenhed, der følger med Aarhus 2017-projektet. Europæisk Kulturhovedstad er et EU-initiativ, og mange af projekterne i Aarhus 2017 vil naturligt have et europæisk fokus og inkludere europæiske partnere”, siger Bent Hansen.

Kunsten i bevægelse
Kunsten i bevægelse er et af de 2017 projekter, som allerede er godt i gang med at etablere europæiske partnerskaber – bl.a. med den vestcypriotiske by Pafos, som også er kulturhovedstad i 2017.
Kunsten i Bevægelse forbinder professionelle kunstnere og lokalbefolkningen i udvalgte landsbyer med hinanden. Således kan både kunstnerne og indbyggerne i de deltagende byer nyde godt af nye netværk og samarbejder på tværs af Europa.

SmartCulture
Også andre projekter vil kunne styrkes. Museernes fælles digitale formidlingsinitiativ Meaning Making Experience er med i EU-projektet SmartCulture, hvor man arbejder med den europæiske kulturarv og nye digitale strategier for at inddrage publikum. Syv europæiske regioner deltager i projektet, der sagtens kunne tjene som afsæt for nye spændende EU-initiativer.


Billedtekst:
Kulturformidlingsprojektet, som Region Midtjylland støtter, skal blandt andet give plads til nye møder mellem kunstnere og lokale samfund på tværs af landegrænser. Der er allerede indhøstet erfaringer i mindre skala – eksempelvis fra projekt Kunsten i bevægelse i fjor (billedet), hvor den japanske kunstner Misa Namekawa mødte indbyggerne i landsbyområdet Sinding-Ørre. Hun hæftede sig blandt andet ved, at der bor 900 mennesker, men cirka 30.000 svin, og gav den oplysning et kunstnerisk udtryk.
Foto: Steen Rasmussen
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, når fotografen krediteres. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i
Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Lars Holte Nielsen, direktør
Central Denmark EU Office, Bruxelles
Telefon: 32 2 230 87 32
lhn@centraldenmark.eu

Erik Bach Andersen, specialkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland,
Telefon: 7841 1710 / 5132 3671
erik.andersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne