07-03-2014


Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen har siden 2013 hjulpet virksomheder til at danne industrisymbioser. Erfaringerne og resultaterne er så gode, at initiativet skal fortsætte og er sat på finansloven. Nu udbydes opgaven med at agere taskforce.

Samarbejde mellem virksomheder i såkaldte grønne industrisymbioser er en måde, hvorpå danske virksomheder både kan nedbringe deres produktionsomkostninger og det samlede ressourceforbrug til gavn for miljøet.

I 2013 har Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen samarbejdet om at koble virksomheder sammen i disse grønne parløb. Det er lykkedes i en række tilfælde, men mange flere virksomheder kan nu få glæde af initiativet.

I forbindelse med at det er besluttet at videreføre ”Grønne Industrisymbioser” i 2014 og 2015, udbyder Erhvervsstyrelsen og Region Midtjylland opgaven ”Task force for Grøn Industrisymbiose, Region Midtjylland”. Fristen for modtagelse af tilbud er d. 22. april 2014 kl. 12.00.

Nye indtjeningsmuligheder
I en grøn industrisymbiose udnyttes overskydende ressourcer som affald, vand og energi fra én virksomhed hos en eller flere andre virksomheder. Herved kan virksomheden, der skal af med den overskydende ressource, spare de udgifter, der ellers var forbundet med bortskaffelse eller eventuelt få en ny indtjeningsmulighed.

Interesserede virksomheder kan allerede nu søge om tilskud indtil fredag d. 4. april 2014. I denne første runde er der en mio. kroner i puljen. Senere på året er der nye ansøgningsrunder – de har frist 6. juni, 5. september, 17. oktober og 28. november
Se mere om, hvem der kan søge, og hvordan.


Yderligere oplysninger:
Christian Selmer Fredsø, strategisk udvikler
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1305
christian.fredsoe@ru.rm.dk• Se udbudsmaterialet, og få mere at vide (fx om de hidtidige erfaringer i bilag 2.1)

• Læs mere om grønne industrisymbioser

• Læs om den aktuelle pulje under indsatsen for Grøn Industrisymbiose