16-03-2014Den regionale fødevaresatsning har de seneste fem år arbejdet for at booste det midtjyske fødevareerhverv. Nu skal den udbygges og ruste virksomhederne til det globale fødevaremarked, hvor forbrugerne stiller stigende krav om kvalitet og fødevaresikkerhed. Fredag mødtes det midtjyske fødevareråd for at drøfte en ny fødevarestrategi.

Jordens befolkning vokser med 77 millioner mennesker. Om året. Og i adskillige højvækstlande som Kina og Indien efterspørger en hastigt voksende middelklasse stadig bedre fødevarer og mere fødevaresikkerhed.

Set fra det danske fødevareerhvervs side er det en fremtidsudsigt med enestående vækstmuligheder, men selvfølgelig i stærk konkurrence med mange andre lande.
Spørgsmålet om hvordan Region Midtjylland og Danmark bedst sikrer optimale rammer for det danske fødevareerhverv, var netop emnet for fredagens møde i vækstforums fødevareråd.

Fortsat styrkelse af fødevareindsatsen
Rådet fungerer som faglig sparringspartner for Vækstforum og har været dybt involveret i at udarbejde og implementere første version af den midtjyske fødevarestrategi Klog Hverdagsmad som sund forretning.

Nu skal rådet på samme måde arbejde med næste generation af strategien. Den skal blandt andet tage højde for, at Region Midtjylland i mellemtiden har fået en særlig rolle i det danske fødevarelandskab.

Såvel i regeringens Vækstplan for fødevarer som i partnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland fremhæves, at regionens indsats på fødevareområdet fremadrettet kan være til gavn for erhvervslivet i andre regioner.

Skræddersyet innovation
- Så nu skal der bygges videre på de gode erfaringer og resultater, som den midtjyske indsats har medført gennem de seneste fem år, og vi skal fortsat have ambitionerne om at skabe endnu mere vækst og udvikling i fødevareerhvervet. Det bliver en spændende opgave, hvor der ligger et stort potentiale for det midtjyske videnmiljø og fødevareerhverv, siger formand for fødevarerådet Greta Jakobsen, der er direktør for Højmarklaboratoriet.

Erik Sejersen, afdelingschef i Region Midtjylland supplerer:
- Nu skal vi i dialog med blandt andre Erhvervs- og Vækstministeriet om videreudbygningen og fokuseringen af regionens fødevaresatsning. En satsning, som kommer til at handle meget om produkter og innovation.

I forvejen understøtter den midtjyske fødevareindsats via operatøren Future Food Innovation virksomhederne på flere fronter – eksempelvis via skræddersyet hjælp til konkrete innovationsforløb ude i selve virksomheden, arrangementer som ’Mød en forsker’ og ’Innovationcamps’, hvor studerende giver virksomhederne friske bud på løsning af en konkret udfordring.

Erhvervslivet sidder med
Ud over Greta Jakobsen består regionens fødevareråd af adskillige regionale og nationale spillere på den danske fødevarescene. Således er erhvervs – og arbejdstagerorganisationer og videninstitutioner repræsenteret i rådet.
 
Dertil kommer den regionale fødevarevirksomhed KMC, også kendt som Kartoffelmelcentralen A.m.b.a. Her siger CEO Nicolai Hansen:

- I mine øjne er det afgørende for fødevareerhvervets fremtid, at den regionale satsning har et nationalt og globalt perspektiv. Desuden skal den også fremover prioritere at skabe et dynamisk og vedvarende innovationsmiljø i virksomhederne. For vores virksomhed er det afgørende at blive introduceret til de rette forskere og få sparring for at kunne løfte en del af vores produktion fra lavværdi til højværdi.

Strategi klar i 2015
Fødevarerådet behandlede på sit møde den 14. marts det første udkast til regionens nye strategi på området. Strategien forventes godkendt i Vækstforum og senere i regionsrådet i løbet af 2014 og klar til implementering primo 2015.

Billedtekst:
Nicolai Hansen, CEO for KMC og medlem af det midtjyske fødevareråd og Greta Jakobsen, direktør for Højmarklaboratoriet og formand for fødevarerådet.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland

Lars Haahr Jensen, chefkonsulent,
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2163 9939
lars.jensen@ru.rm.dk

Greta Jakobsen, formand for
Vækstforums fødevareråd og
direktør for Højmarklaboratoriet
Telefon: 2340 2444

Nicolai Hansen, CEO for KMC
og medlem af Vækstforums fødevareråd
Telefon: 4064 8810