19-03-2014Fem museer, et teater og en designvirksomhed skal sammen finde nye veje til at inddrage publikum i kulturformidlingen. Onsdag bevilgede Regionsrådet for Region Midtjylland 1,35 mio. kroner til projekt Interact.

Hvordan skaber man en endnu bedre dialog mellem kulturinstitutionerne og deres publikum? Det spørgsmål skal nu under luppen i et nyt kulturprojekt Interact, som onsdag fik bevilget 1,35 mio. kroner af Regionsrådet i Region Midtjylland.
Bag Interact står kunstmuseerne Aros i Aarhus og Heart i Herning samt Kunsten i Aalborg, der deltager under partnerskabet Mapping the Archive sammen med Museum Østjylland i Randers samt Naturhistorisk Museum, Teater Katapult og designvirksomheden Kollision i Aarhus.
Det er museernes fælles digitale udviklingsorganisation Meaning Making Experince (MMEx), der skal koordinere samarbejdet.

Bredt samarbejde
Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen bidrager Interact til at styrke en spændende udvikling inden for museumsområdet.
”Det er meget positivt, at museer og andre kulturinstitutioner finder sammen om projekter, der er med til at flytte hegnspæle. Netop fordi samarbejdet går på tværs af kulturinstitutionerne, og den opsamlede viden vil blive delt meget bredt, vil det kunne styrke det kulturfaglige miljø i hele regionen”, siger Bent Hansen.

Medskabende publikum
Som det fremgår af projektnavnet har Interact fokus på, hvad man kan få til at ske mellem kulturinstitution og publikum.
Digitale medier og ny teknologi har åbnet for nye måder at inddrage publikum på i formidlingen af kunst og kulturhistorie. Fra at være passive modtagere af viden og fortællinger skal de besøgende i højere grad være undersøgende og måske også bidragsydere, når de tager på museum eller i teatret.
Det er kulturinstitutionerne, der skal skabe rammerne for denne anderledes formidling, og her kan institutionerne for kunst, kultur, historie og teater bruge hinanden.

Egne og fælles projekter
Partnerne bag Interact griber denne udfordring ved dels at sætte deres egne målrettede formidlingsprojekter i gang, dels at dele viden og erfaringer samt videreudvikle de interaktive metoder i partnerskabet.
• Heart – Herning Kunstmuseum – vil udvikle et tilbud til elever i folkeskolen. Der skal skabes en digital ”discovery sti” i skulpturparken i museumsområdet i Birk Centerpark, hvor leg og læring går hånd i hånd. Udviklingen af projektet sker i et tæt samarbejde med folkeskoler i området.
• ARoS – Aarhus Kunstmuseum – vil udvikle en digital platform ”Art Advice”. Her skal publikum før, under og efter besøget kunne udveksle oplevelser og viden omkring mødet med kunsten. På den måde vil publikum selv bidrage til fortællingen om værkerne og om museet.
• Mapping the Archive har det mål at udvikle en fælles digital løsning – et vidensreservoir – som på nye måder kan præsentere, formidle og genbruge museernes historier uafhængigt af platforme og på tværs af institutionerne. Partnerskabet består af Museum Østjylland, Naturhistorisk Museum, Kunsten i Aalborg, Teater Katapult og designvirksomheden Kollision.

Tilskud til musikkonference
Regionsrådet bevilgede samtidig 43.000 kroner til Videncenter for Musik. Pengene skal bruges til en konference, der skal belyse musikundervisningens muligheder for at skabe inkluderende og kreative læringsmiljøer i et samarbejde mellem folkeskoler, gymnasier, musikskoler mv. Konferencen finder sted i forbindelse med SPOT-festivalen i Aarhus i maj 2014.


Billedtekst:
Kulturinstitutionerne har vidt forskellige erfaringer med at inddrage publikum. Eksempelvis står Katapult for det interaktive mobilteater AudioMove – her et glimt fra miljøgyseren ”De udvalgte”, hvor publikum – en skoleklasse – forvandles til hjælpere for et forskerteam, der skal finde nøglen til at genoprette naturen.
Foto: copyright Poul Iversen,Teater Katapult.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, når fotografen krediteres. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i
Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Erik Bach Andersen, specialkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland,
Telefon: 7841 1710 / 5132 3671
erik.andersen@ru.rm.dk

Lone Hedegaard Kristensen, projektleder
Meaning Making Experience
Telefon: 2380 9139
lone@mmex.dk

Anja Lemcke Stær
Formidlingsinspektør, Heart
Telefon: 9628 1710
ALS@heartmus.dk

Birgit Pedersen
Formidlingsinspektør, ARoS
8730 6643 / 6155 4485
bp@aros.dk

Mette Sandahl Christensen
Videnscenter for Musik (formand),
Favrskov Musikskole
Telefon: 8964 4422
mchr@favrskov.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne