03-04-2014Digitalisering på ungdomsuddannelserne er emnet for en konference, som Region Midtjylland holder i Aarhus 30. april. Gæsterne er undervisere, politikere og andre uddannelsesinteresserede fra regionens gymnasier, erhvervsskoler, daghøjskoler med videre.

Opgaver, der retter sig selv, pædagogisk brug af Prezi, udvikling af spil og apps i timerne og ny kontakt med eleverne gennem video og lyd.

Det er bare nogle af de muligheder, som underviserne på regionens ungdomsuddannelser står overfor. Og som de forventes at kaste sig ud i for at leve op til den nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Den sætter mål for uddannelsesinstitutionerne frem mod 2020.

De krav, som skoleledere og undervisere vil blive mødt med, er emnet for konferencen ”Ungdomsuddannelse med e - Digital læring på ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland”, som Region Midtjylland står bag.

Deltagerne er ledere og undervisere på regionens ungdomsuddannelser samt politikere og andre uddannelsesinteresserede.

Del af Internet Week
Konferencen holdes den 30. april på Aarhus Købmandsskole og indgår dermed som en del af den nyetablerede festival Internet Week Denmark, som Region Midtjylland støtter.

Blandt oplægsholderne er undervisningskonsulent Søren Vagner fra Undervisningsministeriet. Han vil konkretisere de mål, som digitaliseringsstrategien sætter for ungdomsuddannelses-institutionerne, herunder hvad der skal være nået i 2016, 2018 og 2020.

Vicekontorchef Pia Fabrin fra Region Midtjylland vil fortælle om regionens digitale indsats, eSkoler Midt.

Derudover vil repræsentanter for en række skoler fortælle om deres erfaringer med digitale læringsformer, digital dannelse, it-produktioner som en del af mundtlig eksamen, værktøjer, der retter elevernes opgaver, spil og apps og meget mere.

Flere konferencer
Som et resultat af konferencen etablerer Region Midtjylland et net-værk med repræsentanter for alle deltagende skoler, og i løbet af ef-teråret vil de blive indbudt til endnu en konference.

Se program og info om tilmelding på eskolermidt.dk’s hjemmeside


Billedtekst:
Det er ikke nok at være digital indfødt – man skal også have digital dannelse. Det kræver en særlig indsats at kvalificere elevernes brug af it-værktøjer, så de bliver en genvej til bedre læring, samarbejde, og erfaringsudveksling.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger

Henning Tjørnelund, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1106
henning.tjoernelund@ru.rm.dk

Michael Lund-Larsen
Centerchef, @ventures/eVidenCenter
Telefon: 2044 2040
mll@aabc.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne