19-05-2014

Mange midtjyske aktører har nydt godt af midlerne fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, der støtter fælles projekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Nu starter en ny programperiode.

Aktører fra Region Midtjylland har fra 2007 til 2014 modtaget flere end 12 millioner euro fra EU til 39 projekter, der udvikler regionen inden for emner som arbejdsløshed, bedre infrastruktur og mindskning af CO2.
”Samarbejdet med Sverige og Norge giver os en konkurrenceevne, som vi ikke har som region alene. Det er en ren accelerator for regionen at være med i disse projekter, og de har blandt andet ført til flere arbejdspladser; særligt inden for områder, som vi kan profilere os på i Region Midtjylland,” siger Conny Jensen, regionsrådsmedlem i Region Midjylland.

Læs pressemeddelelsen