01-05-2014Til trods for at de midtjyske hospitaler i fjor behandlede flere patienter, brugte de mindre vand og varme og producerede mindre mængder affald. Det fremgår af Region Midtjyllands grønne regnskab for 2013.

Hospitalerne i Region Midtjylland bliver stadig mere ressourceeffektive. Alene i 2013 faldt forbruget af vand og varme med henholdsvis seks og én procent, mens affaldsmængderne blev cirka to procent mindre.
I samme periode steg forbruget af el imidlertid, nemlig med fire procent, men det hænger sammen med, at hospitalerne behandlede tilsvarende flere patienter og derfor havde mere strømforbrugende udstyr kørende.
Det fremgår af Region Midtjyllands grønne regnskab, der udgives for tredje år i træk og er til godkendelse på regionsrådsmødet 28. maj. Regnskabet giver et overblik over, hvordan regionens egne institutioner påvirker miljøet, og det bruges til at spotte steder, hvor det er mest oplagt at hente yderligere gevinster i form af energibesparelser og mindre affald.

Storforbruger
Med ti hospitaler og fire regionshuse står Region Midtjylland for et betydeligt energiforbrug. Således bruger hospitalerne lige så megen strøm som 22.000 husstande, lige så meget varme som 8.000 husstande og lige så meget vand som 4.000 husstande.
Dertil kommer regionens fire regionhuse i Viborg, Aarhus, Holstebro og Horsens.
”I og med at vi har haft fokus på energiforbruget fra regionernes dag 1, har vi for længst foretaget de mest oplagte energirenoveringer. Det har sænket det totale energiforbrug med omkring tre procent årligt”, siger Mogens Bjørnlund, som har deltaget i udarbejdelsen af det grønne regnskab.

Sværere at spare
”Nu kan vi mærke, at vi har plukket de lavesthængende frugter og må arbejde hårdere for hver sparet kilowatttime. Det betyder blandt andet, at vi må foretage investeringer, der har længere tilbagebetalingstid”, siger han.
Ud over de tiltag, som regionen selv gennemfører på hospitaler og i regionshusene, er der indgået såkaldte ESCO-aftaler på hospitalerne i Silkeborg/Hammel, Viborg/Skive og Randers. Her udliciteres energitiltagene til et privat firma, der garanterer, at de kan spare energi, mod at få udbetalt en del af besparelserne. Denne model giver mulighed for større og mere helhedsorienterede energispareprojekter, der også omfatter uddannelse af driftsmedarbejdere.

Nye bygninger
I takt med at nogle sygehuse tages ud af drift, andre bygges om, og nogle endda nyopføres, benytter regionen sig af at stille krav til leverandørerne om energioptimering. Således vil alt nyt hospitalsbyggeri fremover, eksempelvis DNU i Skejby og DNV i Gødstrup, blive opført med energimærke A1 (lavenergiklasse 2015 eller bygningsklasse 2020). Derudover deltager regionen i arbejdet med udvikling af en ny ordning for bæredygtighedscertificering af hospitalsbyggeri.

Genbrug af udstyr
En del udstyr ender ikke længere i affaldsbunkerne, når det er udtjent. Det overgår derimod til Region Midtjyllands afdeling InterGen (Internationalt Genbrug).
Det gælder sygehusudstyr i alle afskygninger, kontorudstyr, datarensede computere, møbler og hospitalstøj, der ordnes og sorteres for derefter at blive sendt udenlands - fortrinsvis til lande i Østeuropa og i den tredje verden.
I 2013 blev det til ca. 2.050 forsendelser.

Se regionens grønne regnskab 2013


Billedtekst: Regionshospitalet Randers er blandt dem, der er med i et ESCO-projekt. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

Mogens Bjørnlund
Regional Udvikling
Region Midtjylland
7841 1825
mogens.bjoernlund@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

FAKTA OM ESCO
ESCO er en forkortelse af Energy Service Company. Et ESCO-projekt er et projekt om energibesparelser, hvor ESCO-firmaets ydelser bliver betalt af energibesparelsen, og hvor ESCO-firmaet stiller en garanti for energibesparelsen.