22-05-2014Først i juni drager 30 planlæggere, miljøfolk, forsyningsmedarbejdere og havneansatte fra de midtjyske kystkommuner på studietur. Turen er en del af et intensivt forløb, som Region Midtjylland står bag, og som EU støtter. Formålet er at udvikle ideer til klimatilpasning i kystområderne.

De kommende års klimaændringer giver særlige udfordringer ved kysterne, og flere steder er der brug for andre løsninger end traditionelle diger og dæmninger af sten eller beton.
Det kunne være sluser, der i uvejrstider kan sikre et område mod oversvømmelser og til daglig kan sikre tilstrækkelig vanddybde til store skibe.
Eller det kunne være østersrev, der bryder bølgerne, eller brede bevoksede diger, som med græssende fåreflokke bliver en del af landskabet.
Eller man kunne simpelthen planlægge byggeri og veje, der er designet til jævnlige oversvømmelser.

EU støtter
Sammen med kommuner, forsyningsselskaber, havneansvarlige og beredskabsfolk er Region Midtjylland i gang med at tænke nyt i forhold til at løse udfordringerne i kystnære områder ved stigende havspejl og storme.
10. – 12. juni drager en gruppe på 30 klimainteresserede således til Holland og Tyskland for at få inspiration til fremtidssikrede løsninger. Studieturen er en del af et to måneder langt og tætpakket forløb, Havvand på land, som Region Midtjylland står bag, og som EU støtter gennem det internationale projekt WaterCAP Taskforce.

Grydeklare projekter
Foruden studieturen indeholder forløbet undervisning, der tager afsæt i deltagernes hverdag ude i kommunerne, samt hjælp til de projekter, som den enkelte kommune vil gå videre med. Når forløbet slutter med udgangen af juni, er det således forventningen, at kommunerne er klar til at implementere deres forhåbentlig innovative projekter.
Deltagerne har tilknytning til havneområderne i Randers, Grenaa, Horsens, Lemvig, Thyborøn, Skive samt Samsø. Flere af havnene har i de senere år fået en forsmag på de problemer, som stigende vandstand kan medføre – ikke mindst da stormene Allan og Bodil fejede ind over landet i henholdsvis oktober og december i fjor.

Robuste løsninger
”Det er en stor og dyr opgave at sikre vores kystområder i fremtiden, og derfor skal vi gerne vælge rigtigt fra starten”, siger projektleder Rolf Johnsen fra Region Midtjylland.
”Vores valg vil påvirke mange mennesker i lokalområderne, og derfor skal de involveres - politikere, borgere og erhvervsliv. Først da kan vi skabe løsninger, der er tilstrækkeligt robuste – altså som både har opbakning i lokalsamfundet og afsæt i naturens præmisser”, siger Rolf Johnsen.


Billedtekst:
Mange lavtliggende områder har i de senere år fået et forvarsel om fremtidens voldsommere vejr. Her et glimt fra Mellerup tæt på Randers Fjord efter stormen Bodil i december 2013.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, når fotografen krediteres. Få det i høj opløsning ved at klikke på det. Foto: Mads Munk Jepsen, Mellerup


Flere oplysninger

Rolf Johnsen, chefkonsulent,
Region Midtjylland
Telefon: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.


FAKTA
Region Midtjylland står i spidsen for projektet WaterCAP-Taskforce. Projektet søger at udbrede viden om de bedste løsninger på klimaudfordringer i Nordsøområdet. Det er delvist finansieret af EU's Interreg IVB-program og samarbejder med Videncentret for Landbrug.