12-06-2014En regional indsats for at gøre kysterne mere sikre for badegæster har formentlig bidraget til et markant fald i antallet af ulykker. Et enigt udvalg for regional udvikling anbefaler at fortsætte samarbejdet med kommuner, politi og TrygFonden.

Det kan øjensynlig lade sig gøre at afværge en del af de ulykker, som kan ramme badegæsterne ved de danske strande. I hvert fald er opmærksomheden omkring badesikkerhed øget væsentligt i løbet af de seneste fire-fem år, og antallet af drukneulykker er faldet til et historisk lavt niveau.
Det glæder Poul Erik Christensen, formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland. Han vil nu anbefale regionsrådet at fortsætte den aktuelle indsats, som sker i samarbejde med TrygFonden, Midt- og Vestjyllands Politi samt vestkystkommunerne Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted.

Pjecer, numre og flydetov
Dette samarbejde blev etableret tilbage i 2009 efter en sommer med fem drukneulykker ved Vestkysten, og parterne har siden gennemført eller medvirket til en stribe aktiviteter.
Det gælder blandt andet:
• Udsendelse af informationspjece til alle sommerhusejere i de fire kommuner
• Nummerering ved alle kystvendte strande, så redningsfolk hurtigt kan finde frem i tilfælde af ulykker
• Nummerering af redningsposter og redningsveje
• Forsøg med flydetov ved Thorsminde, Thyborøn og Fjaltring
• Konceptudvikling for Fremtidens Strand
• Årlige sæsonstartsmøder med erfaringsudveksling og information til omverdenen

Markant fald
I perioden 2001-2009 skete der i gennemsnit 67 drukneulykker om året i Danmark, mens antallet i 2010 var 48 og i 2011 43 – heraf ingen ved Vestkysten i Region Midtjylland.
De officielle tal for 2012 og 2013 er endnu ikke offentliggjort, men ifølge politiets foreløbige opgørelse er der tale om ganske få drukneulykker ved Vestkysten i den periode.

Fokus på badesikkerhed
”Det er en meget glædelig udvikling. Det er svært at sige, præcis hvad der har virket forebyggende, men jeg er ikke i tvivl om, at vi er lykkedes med at sætte badesikkerhed på dagsordenen her i regionen og fortsat bør gøre det”, siger Poul Erik Christensen.
Her har han opbakning fra hele udvalget for regional udvikling, der drøftede effekten af den regionale indsats på et møde onsdag.
”I den kommende tid skal vi være med til at udmønte regeringens vækstplan for turisme og herunder indsatsområdet Kyst og naturturisme, og også der er vi enige om, at vi skal holde fokus på badesikkerhed og videreudvikling af det koncept for Fremtidens Strand, som vi hidtil har arbejdet med”, siger Poul Erik Christensen.

Se, hvem der sidder i det rådgivende udvalg for regional udvikling


Billedtekst:
Antallet af drukneulykker er faldet markant i de senere år i takt med, at opmærksomheden om badesikkerhed er øget. Foto: TrygFondenFlere oplysninger:

Poul Erik Christensen, formand for
regionsrådets rådgivende udvalg
for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

Sven-Henrik Brandstrup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1706
sven-henrik.brandstrup@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.