03-06-2014

Region Midtjylland støtter gennem et branchepartnerskab en ny digital platform, der følger og inddrager patienten inden mødet med hospitalet. Projektet er et led i digitaliseringen af den offentlige kommunikation og har desuden som formål at skabe arbejdspladser i de kreative erhverv.

Pixels overtager papirets rolle, efterhånden som kommunikation mellem det offentlige og borgerne digitaliseres. 15. maj 2014 overgik Region Midtjylland og Region Nordjylland til digital post – og 1. november følger de tre andre regioner efter. Dermed vil al information fra hospitalet, herunder indkaldelser til operationer og undersøgelser, ankomme i borgerens digitale postkasse.

Alliance med kreative erhverv
Region Midtjylland vil bruge digitaliseringen som anledning til at udvikle koncepter, der følger, støtter og inddrager patienten allerede i forberedelsen til mødet med hospitalet. I dag skyldes næsten 40 pct. af alle patientklager i Danmark misforståelser på grund af dårlig eller mangelfuld kommunikation. Regionen støtter branchepartnerskabet Innovativ Offentlig Kommunikation. I regi af branchepartnerskabet tester Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, design- og softwarevirksomheden Redia, Medtech Innovation Center og Aarhus Universitetshospital i 2014 en prototype til fremtidens digitale patientindkaldelse.

Patienten i centrum
Via et brugervenligt, overskueligt design vil en digital platform give patienten input til, hvordan han skal forberede sig frem til sin indlæggelse. Patienten kan fra sin smartphone eller computer gå i dialog med hospitalet, og platformen sikrer, at han får den nødvendige viden, når han har brug for den. For eksempel modtager patienten påmindelser om, hvilken medicin han skal tage op til en operation, og hvornår han skal starte sin faste.
”Vores formål er at bidrage til en ny offentlig kommunikationskultur, som tager udgangspunkt i borgerens tryghed. Konkret betyder det for eksempel, at hospitalerne skal væk fra teksttunge og uoverskuelige 30 siders breve, når de indkalder til undersøgelser. Der ligger masser af muligheder i at bruge digital formidling i stedet”, siger Karen Tambo, udviklingskonsulent på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og operatør for branchepartnerskabet Innovativ Offentlig Kommunikation.

Et stort vækstpotentiale
Ifølge regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen kan samarbejderne i branchefællesskabet Innovativ Offentlig Kommunikation ikke alene gavne den enkelte patient, men kan bidrage til at skabe en offentlig sektor af højeste kvalitet og samtidig medføre vækst og flere arbejdspladser i de kreative erhverv.
”De bedste digitale løsninger har tilmed gode muligheder for at blive efterspurgt langt ud over de regionale eller danske grænser og på den måde blive eksportvarer for virksomhederne i de kreative erhverv”, siger Bent Hansen.


Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Karen Tambo, operatør for
Innovativ Offentlig Kommunikation
Telefon: 2172 5235
kt@dmjx.dk

Anders Hermansen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2014 1292
anders.hermansen@ru.rm.dk

     
FAKTA
Branchepartnerskabet Innovativ Offentlig Kommunikation er en del af initiativet More.Creative, som har fokus på at skabe vækst i de kreative erhverv. Udviklingen af prototypen på den digitale platform er et projekt i regi af branchepartnerskabet og sker med støtte fra Shareplay.
Region Midtjylland og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 står bag More.Creative.