12-06-2014Region Midtjylland og 11 midtjyske kommuner har netop fået det blågule EU-stempel på et stort fælles energispareprojekt. Nu kan parterne se frem til 17,3 mio. støttekroner, millioner af sparede kilowatt-timer og 700 nye job i de kommende tre år.

Der er masser af kilowatt-timer at spare i bygninger, i gadebelysning og på transportområdet. Og dem vil Region Midtjylland og 11 af regionens kommuner nu gå direkte efter. Med støtte fra EU regner de fremover med årligt at kunne spare, hvad der svarer til energiforbruget i 12.000 parcelhuse og samtidig sænke CO2-udledningen med 7.000 tons.
Regionens og kommunernes fælles energispareprojekt vil især rette sig mod bygninger og deres varmeanlæg, lys og ventilation, mod udskiftning og styring af gadebelysning samt mod transportområdet, hvor elbiler skal overtage udvalgte transportopgaver.

12 års tilbagebetalingstid
Dette arbejde vil desuden holde en del mennesker beskæftiget i projektperioden, nemlig medarbejdere svarende til 700 årsværk.
Det samlede budget for det projekt, som Region Midtjylland og de 11 kommuner påbegynder her i maj, er på knap en halv mia. kroner, hvoraf EU bidrager med 17,3 mio. kroner.
Udgifterne ventes overordnet set at tjene sig ind i løbet af de kommende 12 år, hvorefter de bliver en ren overskudsforretning.
Energispareprojektet hører under den såkaldte ELENA-ordning (European Local Energy Assistance).

Programleder ansættes
De 17,3 mio. kroner fra EU er en slag starthjælp, der skal bruges til projektforberedelse, planlægning, kravspecifikationer, fælles udbud, herunder tilknytning af rådgivere og specialister.
Som programleder for Det Midtjyske ELENA ansættes Martin Petersen, der kommer fra en stilling som temachef for drift i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her har han bl.a. haft ansvar for vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse og installationer, gennemførelse af energioptimering samt bygge- og anlægsopgaver. Endvidere har han rådgivet forvaltningerne om byggetekniske forhold, energibesparelser mv.
De 11 deltagende kommuner er Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Viborg. De har sammen med regionen søgt EU-tilskuddet på baggrund af et forprojekt i 2012. Det viste et stort potentiale i at investere i energibesparelser i de offentlige bygninger.


Billedtekst:
Energispareprojektet vil beskæftige medarbejdere svarende til 700 årsværk i projektperioden. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Mogens Bjørnlund
Projektleder,
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1825
mogens.bjoernlund@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne